Diepzinnig

Jacques Lucieer stelt vast dat aangaande psychiatrische patien 'het referentiekader te veel de normale mens is geweest' (23 maart). Ik denk dat het nog veel erger is: de psychiatrische pati wordt, net als de verstandelijk gehandicapte, geromantiseerd....

Zij stellen psychiatrische patien en gehandicapten graag voor als mensen die diepzinnige wijsheden verspreiden waarmee ze van een bepaald soort geestelijke helderheid getuigen.

Het is het romantische idee dat ook nog wel eens aan kleine kinderen wordt toegedicht. Natuurlijk komt het weleens voor dat er iets heel moois met filosofische diepgang bij mensen vandaan komt van wie je het niet verwacht. Maar iedereen die dagelijks met psychiatrische patien, verstandelijk gehandicapten en kleine kinderen te maken heeft, weet dat dit niet vaker of meer voorkomt dan bij gewone mensen.

Meer over