Dienstrooster

Is er iemand die nog begrijpt waar het eigenlijk om gaat in het conflict tussen de directie en het personeel van NS?...

Is er, met het gegeven dat de nieuwe dienstregeling op de afgesproken datum móet ingaan en dat het personeel niet akkoord gaat met het door de directie vastgestelde dienstrooster, al eens iemand op het idee gekomen het personeel zelf zijn dienstrooster te laten samenstellen? Onder voorwaarde natuurlijk dat de treinen volgens het boekje rijden.

Meer over