Dienstenbond stuwt looneis naar 4 procent

In de eerste de beste cao van dit jaar doorbreekt de FNV Dienstenbond meteen al de maximale looneis van de vakcentrale FNV....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De dienstenbond stond onder grote druk doordat De Unie, de andere grote vakbond bij de banken, een maand geleden al een loonsverhoging van 4 procent had geëist. Daarnaast hebben ook de werknemers bij de banken genoeg van de loonmatiging in de afgelopen jaren.

De winsten van de banken zijn de afgelopen jaren spectaculair gegroeid, maar de meeste bankwerknemers profiteerden daar niet van. De laatste jaren gingen ze zelfs fors in koopkracht achteruit. In ruil voor een 36-urige werkweek ontvingen de bankwerknemers de laatste vier jaar slechts 2 procent meer salaris, terwijl de inflatie meer dan 8 procent bedroeg.

Volgens FNV-onderhandelaar D. van Huizen is de hoge looneis geen probleem. Hij wil praten over een cao voor twee jaar; in 1999 eist hij 'slechts' 3 procent. Gemiddeld rolt er dan een looneis van 3,5 procent per jaar uit, zo luidt de redenering. 'We hebben die twee jaren bij elkaar opgeteld en een accent gelegd op 1998.'

De vakcentrale FNV kan zich vinden in de opmerkelijke redenering die de Dienstenbond heeft voor de looneis. Cao-coördinator H. van der Kolk: 'Ons arbeidsvoorwaardenbeleid is voor één jaar geformuleerd. Het is logisch dat als je je richt op twee jaar, de totale eis 7 procent is. Hoe dat per jaar verdeeld wordt, is van minder belang.'

Wat hem betreft mogen ook vakbonden in andere sectoren met dergelijke looneisen aankomen. Hij heeft nog geen signalen ontvangen dat dit ook gebeurt.

De FNV stelt een maximum looneis vast om te voorkomen dat de eisen steeds hoger worden. Al te sterke loonsverhogingen zijn slecht voor de economie. Daarnaast speelt de solidariteit met uitkeringsgerechtigden een rol: de zogeheten koppeling (uitkeringen gaan net zoveel omhoog als de lonen) blijft alleen overeind als de lonen niet te sterk stijgen.

Volgens Van der Kolk geeft de vakbeweging 'geen verkeerd signaal' af als er volgend jaar 4 procent wordt geëist. 'In de constructie van de dienstenbond is er geen oplopende loonstijging, maar juist een dalende. Voor het eerste jaar wordt immers meer geëist dan voor het tweede. Dat is juist positief. Het kabinet zou dat ook moeten meewegen bij het besluit over de koppeling.'

De dienstenbond eist niet alleen veel loon, maar ook een dure aanpassing van de huidige vut-regeling. De bond wil dat de huidige riante vut-regeling wordt omgezet in een systeem van vroegpensioen onder dezelfde voorwaarden.

De nieuwe pensioenregeling kost enkele procenten meer dan de huidige vut-regeling. Daarnaast is er nog tientallen jaren een overgangsregeling nodig, die ook nog eens enkele procenten van de loonruimte kost. Volgens onderhandelaar D. van Huizen van de FVN Dienstenbond moeten de werkgevers voor de meerkosten opdraaien. De totale eis van de bond komt daarmee heel hoog te liggen. Desondanks blijft cao-coördinator Van der Kolk laconiek. 'Ik ben de laatste om te zeggen dat het eisenpakket goedkoop is. Maar het is geen geheim dat er bij de banken veel onderhandelingsruimte is.'

Meer over