Dienaar

In het interview in de Volkskrant (het Vervolg) vertaalt Van der Knaap wel het woord excellentie in uitmuntendheid, maar vergeet dat minister betekent 'dienaar', of helper of vazal....

Vroeger lag dat inderdaad anders. In de negentiende eeuw waren slechts enkelen door studie of door talent in staat het landsbelang op de juiste wijze te dienen. En dan kon men inderdaad spreken van een excellent persoon, die uitgekozen werd om het land te besturen. Nu, in 2005, meer dan honderd jaar later, is een groot deel van ons volk net zo goed of beter opgeleid dan de ministers en staatssecretarissen.

Meer over