Diefstal, vermissing en handel in nucleair materiaal in kaart gebracht

Nucleair en radioactief materiaal wordt zo nu en dan gestolen, verdwijnt spoorloos of wordt illegaal in bezit gehouden. Dat toont de database van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) aan. Sinds 1993 houdt deze organisatie cijfers hierover bij. Onze datavisualisator Mirjam Leunissen zette deze cijfers om in grafieken.

null Beeld Volkskrant
Beeld Volkskrant
Meer over