'Die school krijgt van mij een dikke vette tien'

'Een oase van rust.' Zo noemde directeur Gerard van Miltenburg van het Haagse Terra College afgelopen najaar in de Haagsche Courant zijn school nog....

Eén moment van waanzin, bedoelde de directeur, kan de vooruitgang die de afgelopen tijd op zijn school werd geboekt op het terrein van veiligheid niet wegpoetsen.

Het Terra College ontstond in augustus 2003 uit een fusie van het Thomas More-Overvoorde College (TMO College) en het Stevin College, waaraan ook nog de Haagse School voor Mode en Kleding en de afdeling horeca en techniek van het Hofstad College werden toegevoegd. Zo ontstond een nieuw college met ruim 2900 leerlingen, verdeeld over vijf vestigingen. Het Stevin College, het TMO College en de Haagse School voor Mode en Kleding stonden bekend als 'zwarte scholen', met veel allochtone leerlingen uit achterstandswijken als Moerwijk, Laakkwartier, Schilderswijk en Escamp.

Het Stevin College haalde in 1997 landelijk het nieuws, omdat zich op de school ongeregeldheden zouden hebben voorgedaan tussen leerlingen van Turkse en Koerdische komaf.

In de kantine van een van de vestigingen van het Terra College werden dinsdag alle pogingen om het matige imago van de gefuseerde scholen te verbeteren, in één klap tenietgedaan. De vmbo-school aan de Beresteinlaan (het voormalige Stevin-college) in het stadsdeel Escamp in Den Haag zuid-west, wordt bezocht door 820 leerlingen. Er liggen plannen klaar om dat aantal naar 650 te verlagen ter verhoging van de onderwijskwaliteit en verbetering van de veiligheid.

Dat laatste was een van de centrale doelstellingen van het college, dat in de pogingen de veiligheid van leerlingen te vergroten gold als een voorbeeldschool. Behalve praktische maatregelen als het aanstellen van extra conciërges, het aanbrengen van camera's, het trainen van docenten in veiligheidsaspecten en samenwerking met een schoolwijkagent, werd ook getracht tot een andere mentaliteit te komen in de omgang tussen de verschillende groepen op de scholen, met 'respectvolle omgang' als doel.

Een van de succesverhalen was de samenwerking tussen leerlingen van het Terra College, de gemeente Den Haag, het Platform voor Veiligheid in Escamp, de HTM en de politie Haaglanden om de door scholieren veroorzaakte overlast op de Haagse tramlijnen 8 en 9 terug te dringen. Dat project, 'Trek die Lijn', leidde tot een scherpe vermindering van de tramellende en leverde de school in oktober vorig jaar de Hein Roethofprijs op, een beloning van 20 duizend euro voor het beste initiatief tegen criminaliteit.

In de wijk Escamp wonen ongeveer 110 duizend mensen, van wie ongeveer 45 procent van allochtone afkomst. Het voormalige Stevin College ontwikkelde zich in de wijk de afgelopen tijd tot een 'brede buurtschool', een school waar behalve educatieve ook andere op de buurt gerichte activiteiten plaatsvinden. Op de school aan de Beresteinlaan werkten al vijf medewerkers van de Stichting Welzijn Escamp, en er zijn plannen om in de school een door leerlingen te runnen bioscoop in te richten, een restaurant en een internetcafé. Dat om de band tussen school en wijk te versterken, net als de band tussen leerlingen en school.

Hooimeijer, adjunct-directeur van de Stichting Welzijn Escamp, noemt de school 'erg vooruitstrevend. Ze bieden kinderen kansen en proberen te zorgen dat leerlingen zich er thuis voelen. Wat mij betreft krijgt de school een dikke vette tien.'

De onderwijsinspectie was in november vorig jaar ook positief over het Terra College. Ook over het pedagogisch klimaat, waaronder onder meer ook de veiligheid op de school valt.

'Wij hebben een maatschappelijk probleem, geen onderwijsprobleem', zei Gerard van Miltenburg woensdag. 'Als de maatschappij niet verandert, zullen scholen als wij dit risico blijven lopen.'

Meer over