'Die medaille was mooi, maar het Epke-effect bestaat niet'

Het belangrijke pre-olympisch jaar herbergt voor de topsportafdeling van de Nederlandse gymnastiekunie KNGU een financieel gat van omtrent 1 miljoen euro. Het bestaande topsportbudget van 1,4 miljoen euro is te gering voor een optimaal aangekleed programma van de turnploegen, zegt voorzitter Jos Geukers, in het dagelijks leven burgemeester van Westervoort. 'Wil je doen wat bij de ambities van onze turnmannen en -vrouwen voor 2011 hoort, dan moet er 1 miljoen bij. Dat geld hebben we domweg niet. Maar wil je meegaan in de vaart van hun resultaten, dan moet je daarin investeren. We zitten vlak bij de kwalificatie voor de Spelen van Londen, dat zou historisch zijn.


'Je moet niet het idee hebben dat wij de enigen zijn die kunnen doorgroeien en dat de concurrentie dat niet doet. Dus je zult in die race mee moeten als je die ambitie serieus nastreeft. Dat betekent dat je meer geld kwijt bent aan je voorbereidingsprogramma. De plannen daarvoor zijn op tafel gelegd. Er zijn kostenplaatjes. Niet alles kan.'


'Het was een moeilijke periode in de economie. Dat zal meegespeeld hebben. Maar nog steeds ben ik ervan overtuigd dat we de marktwaarde van de turnsport niet goed benut hebben. Niet voor niets maken we nu een speerpunt van onze marketing. Voor het WK kwam dat te laat.'


'Dat is er niet. Hoe mooi die zilveren medaille van Epke Zonderland ook was, we hebben in 2010 een steviger verloop van leden gehad dan in de jaren daarvoor. Toen maakte de KNGU zich zorgen om de afname van 1 procent per jaar. Dat is nu bijna 6 procent. We zijn van 275 duizend leden naar 260 duizend leden teruggevallen. Daar moeten we ons ernstig zorgen over maken. Als we zo doorgaan, zitten we over een paar jaar op 225 duizend leden. En we komen van 300 duizend.


'Er is een taskforce die de oorzaken onderzoekt. Half februari en half maart gaan we met kopstukken om de tafel zitten. Het gaat om het herijken van onze visie, wat de KNGU en de verenigingen nu zijn en wat ze zouden moeten zijn.


'Je ziet clubs krimpen, maar je ziet ook verenigingen die tegen de klippen op groeien. Ik noem FlikFlak uit Den Bosch. Die wordt daarbij geholpen door een bovennormale accommodatie. Daarin zitten elementen die je kunt uitrollen over heel Nederland. Ik zou erg graag op tien plaatsen in het land FlikFlaks willen zien, turnpaleizen, wat mij betreft onderdeel van het Olympisch Plan 2028.'


'Niemand maakt er een punt van als je in dit land de energiekosten verhoogt, maar als wij onze afdracht bij wijze van spreken van 1 naar 2 euro verhogen, dan is Leiden in last. Je moet als bond praten tot je een ons weegt en dan heb je je contributieverhoging nog niet binnen. Maar ik zeg hier nog eens: topsport kan niet bestaan zonder steun uit de breedte.'


'We hebben er niets aan verloren. Maar we hebben er wel mee gescoord. We zullen door dat organisatorische succes ook eerder in aanmerking komen voor een nieuw WK.'


Grote toernooien leiden vaak tot internationale bestuursposities. Gaat u uzelf kandideren voor de wereldbond FIG?


'Dat zou kunnen. Ook dat past in het Olympisch Plan 2028. Samen ervoor zorgen dat we op de juiste plekken weer Nederlandse mensen krijgen. Dat gaan we proberen.'


'Zowel in 2009, bij zijn eerste dopingbekentenis, als in 2010, bij zijn terugtrekken van het WK, zijn er door de FIG van tijd tot tijd vragen gesteld. Maar nooit in de sfeer van: jullie hebben er een zooitje van gemaakt. We hebben het goed gedaan, vind ik. Er was één moment dat ik met een knoop in mijn buik rondliep. Dat was bij die eerste persconferentie in Rotterdam. Achteraf denk ik dat het niet goed is geweest om dat technisch manager Hans Gootjes alleen te laten doen. Je kon er vergif op innemen dat we met een simpele mededeling het geroezemoes niet uit de lucht zouden halen. Dat wisten we bij voorbaat, maar we konden op dat moment niet anders. Die houding hebben we later verduidelijkt. Nooit is onze positie ter discussie gesteld.'


Meer over