Die arbeidsplaatsen kan Dokkum wel gebruiken

Dokkum protesteerde fel tegen het uitzettingsbeleid van minister Verdonk, maar pikt nu toch een graantje mee. 'Er wordt ook gesproken over warme maaltijden.'..

Uitgerekend in Friesland, waar het verzet tegen het asielbeleid van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken het hevigst is, kunnen vluchtelingen binnenkort hun laatste acht weken slijten voor ze teruggaan naar het land van herkomst. Als de gemeenteraad van Dokkum instemt met de plannen van B en W, komt in dit stadje voor de zomer een van de vertrekcentra voor 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland moeten verlaten.

De reden? Bij het huidige azc in Dokkum werken tussen twintig en 25 mensen, legt burgemeester Roel Cazemier donderdag uit tijdens een persconferentie. Wanneer het azc, met de klassieke witrode prefab huizen van twee verdiepingen, wordt veranderdin vertrekcentrum, blijven die arbeidsplaatsen bestaan. 'Dit is nadrukkelijk een punt van overweging geweest. Die arbeidsplaatsen kunnen we wel gebruiken.'

De burgemeester wijst erop dat hij zijn bedenkingen tegen de plannen van Verdonk kenbaar heeft gemaakt. Hij heeft gepleit voor een ruimhartiger asielzoekerspardon. Maar de Tweede Kamer heeft intussen gesproken. 'En wij moeten ook opkomen voor de arbeidsplaatsen', zegt Cazemier. Mogelijk groeit zelfs de werkgelegenheid: 'Er zal meer beveiligingsen bewakingspersoneel nodig zijn. Er wordt ook gesproken over het verstrekken van warme maaltijden.'

Dokkum is de eerste plaats die ruchtbaarheid geeft aan de mogelijke komst van een vertrekcentrum. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een aantal Nederlandse gemeentenbenaderd, maar hoeveel vertrekcentra uit die gesprekken voortkomen, is nog onduidelijk, aldus een COA-woordvoerder. Het COA heeft tussen duizend en vijftienhonderd bedden nodig.

In het geval van Dokkum verliepde procedure omgekeerd: Dokkum benaderde het COA. De stad zou zijn azc op termijn verliezen, waarna het idee voor een vertrekcentrumopkwam. Op dit moment werken Dokkum en het COA zaken uit als onderwijs, openbare orde en beveiliging. Als daarna de gemeenteraad akkoord gaat, is Dokkum tot medio 2007 verzekerd van een centrum dat plaats biedt aan vijf-eshonderd vertrekkende vluchtelingen.

Cazemier zal in contact treden met Vluchtelingenwerk: 'Ik kan me voorstellen dat mensen vragen hebben.' Directeur Klaas Harink van Vluchtelingenwerk Fryslvindt Dokkum niet de gunstigste plek voor zo'n oord, maar vooral omdat asielzoekers er moeilijk hun reispapieren op orde kunnen brengen: 'Er is in de verste verte geen ambassade te bekennen.' Hij is teleurgesteld over de komst van de vertrekcentra, maar hij wil er voor de vluchtelingen nu het beste uitslepen zodat ze er 'mens' blijven.

Wordt er onderwijs gegeven? In hoeverre zitten de asielzoekers er opgesloten? Veel is volgens het COA nog onduidelijk. Dokkum lichtte alvast een tipje van de sluier op.

Onderwijs hangt af van de vraag of de minderjarige vluchtelingen wel of niet leerplichtig zijn. Verder mogen asielzoekers het centrum verlaten, maar vertrek en terugkomst worden geregistreerd. Komt er een hek omheen? 'Het hek is nu anderhalve meter hoog. Dat wordt hoger', zegt Cazemier. Wethouder Appelhof: 'Maar het wordt geen concentratiekamp.'

Meer over