Dialoog over de leiders

Wat moeten we nou toch met zo'n Wouter Bos?- Hoezo?..

- Iemand die de ene dag naar het CDA lonkt, en ons misschien eenkansrijke linkse meerderheid door de neus boort

- Lijkt me heel verstandig van die man.

- maar die het een dag later allemaal weer terugneemt, en net zoonaardig over Balkenende doet als gisteren over Marijnissen.

- Dat kan toch allebei heel goed? Het is een heel raar en heelonlogisch idee om te denken dat Femke Halsema wel een genie moet zijn omdatje Van Aartsen een windbuil vindt.

- Maar de vraag is of je zo'n type kunt vertrouwen. Je hebt alskiezer toch recht op een minimale portie duidelijkheid in de politiek?

- Waarom eigenlijk? Wat schieten we nou in godsnaam precies op metduidelijkheid? Jan Nagel, Peter R. de Vries, Marco Pastors, Geert Wilders,Joost Eerdmans - allemaal duidelijk. Maar verder? Verder niks.

- De mensen snakken naar leiderschap, dus naar politici die zeggenwaar het op staat en die er naar handelen.

- 'Koers houden', noemen ze dat zelf. Ik moet er niet aan denken.Leiders, dat zijn echt de ergsten.

- Maar je kunt niet zonder.

- Natuurlijk kun je zonder. Jij staat 's ochtends op tijd op, paktauto, fiets of tram, bent om kwart voor negen op je werk, weet de hele dagexact wat je wel en niet moet doen, keert om half zes terug thuis, speeltmet je kinderen of overhoort hun Frans, doet de televisie aan, maakt om elfuur aanstalten om naar bed te gaan, kust je vrouw en geniet van eenwelverdiende nachtrust. Geen leider aan te pas gekomen.

- Wil je dat vergelijken met een land regeren?

- Waarom niet? Regeren is volgens mij een ontzettend overschatberoep. Dat geldt trouwens voor de meeste beroepen.

- Je draaft weer door.

- Helemaal niet. Heb je gelezen van die eerstejaars pabo-studentendie slechter rekenen dan een slimme leerling uit de achtste groep van debasisschool? Die studenten staan over drie jaar niettemin doodgemoedereerdvoor de klas, en modderen zich tot hun pensioen door de leerstof. Dieblijven tot hun 65ste onderwijskundige leiders.

- Overdrijf niet zo.

- Of neem het leiderschap van al die in nood verkerende kranten. Watdoen ze om het tij te keren? Ze huren iemand in die zich uitgeeft voor'media-consultant', en een half jaar later zijn ze dertigduizend abonneeskwijt. En een andere leider denkt dat hij er televisie bij moet doen, envoor je het weet kunnen we Hugo Camps in armzalige stotterbeelden op onzepc ontvangen en de zoveelste column over Marco van Basten horen voorlezen.Dan overdrijf ik toch niet als ik zeg dat leiderschap een overschat beroepis?

- Je overdrijft omdat je er dingen bij haalt, die er buiten staan.Je bent nog in staat om zelfs de ANWB

- Verdomd, nou je het zegt. Ook een gaaf voorbeeld van leiderschap,van màrktleiderschap mag je rustig zeggen. Guido van Woerkom! Zet hem mettwaalf wegenwachters op het bordes van Huis ten Bosch, en je wil zweren dathij het nieuwe kabinet is. Maar wel 386 duizend leden verspeeld in éénjaar.

- We hadden het over duidelijkheid. En over Wouter Bos, die het eneogenblik zus zegt en nog geen uur later haastig zo roept. Ik begrijp nietdat je zo'n draaitol wil verdedigen.

- Ik verdedig niemand, ik verdedig het grote goed van deonduidelijkheid. Wat kan het mij nou schelen of die Bos vandaag met deéén wil regeren, en morgen met een ander? Het wordt pas menens als hijeindelijk z'n keus heeft gemaakt. En wat roept hij dan? 'Ik houd koers.'Dus?

- Weer iemand op wie niemand zit te wachten.

Meer over