'Dertig jaar zuinig leven voor huisje in Marokko'

In Rabat snappen ze het niet: waarom maken die bikkelharde Nederlanders zich zo druk over zoiets kleins als bijstandsfraude? Bij een moskee in Amsterdam snappen ze er ook niks van....

'Belachelijk', zegt een 59-jarige Marokkaan voor de ingang van een moskee in Amsterdam. Door de kinderbijslag te blokkeren, stelt hij, lijden de goeden onder de slechten. 'Ik schat dat 60 procent van de Marokkanen die ik ken een tweede huis heeft. Maar die zitten niet in de bijstand. Hoe zou dat kunnen als je altijd rood staat?' Volgens de chauffeur, die niet met zijn naam in de krant wil, is huizenbezit alleen mogelijk als een uitkeringsgerechtigde zwart bijwerkt. 'Dat is fout, maar dan ga je toch niet iedereen straffen.'

En dat vinden meer landgenoten. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland is 'geschokt' en 'woedend' dat Nederland het uitbetalen van kinderbijslag aan Marokko wil staken, als Rabat het onderzoek naar bijstandsfraude blijft frustreren.

A. Albeida van de Stedelijke Marokkaanse Raad krijgt maandag veel verontruste landgenoten aan de lijn. Velen vragen zich af wie Nederland wil straffen: de overheid in Rabat of de Marokkanen in Nederland.

'Leef je in hun situatie in: dertig jaar lang heb je zuinig geleefd om in Marokko een huis te kunnen kopen en nu word je door de Nederlandse overheid aangepakt', aldus Albeida.

A. Mennedi van migrantenorganisatie MCMO denkt dat de diplomatieke rel tussen Nederland en Marokko ook voor remigranten gevolgen zal hebben. Zij geloven de goede bedoelingen van Nederland niet meer.'

Mennedi begrijpt niet waarom Nederland zich zo hard opstelt. 'Volgens de Marokkaanse ambassade zou slechts sprake zijn van een technisch probleem.' Hij gelooft dit wel. 'Marokko tekent wel vaker verdragen zonder te weten wat die precies inhouden.'

Pogingen tekst en uitleg te krijgen van het ministerie van Sociale Zaken zijn volgens Mennedi tot nu toe mislukt. 'Het ministerie meent dat alles wat wij moeten weten over het fraudeonderzoek al in de kranten staat.' Niettemin heeft hij Sociale Zaken uitgenodigd aanstaande vrijdag de problemen rond het fraudeonderzoek met de Marokkaanse organisaties in Nederland te bespreken.

Ook S. Boudouft van het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs pleit voor meer openheid. 'Sociale Zaken moet duidelijk maken waar in Marokko naar wordt gespeurd. Nu blijft alles hangen in geruchten.'

Volgens Boudouft zijn die geruchten niet bepaald goed voor de beeldvorming rond Marokkanen in Nederland. Mennedi is het met hem eens. Er zijn misschien een paar honderd Marokkanen die frauderen, maar hele groepen worden nu zwart gemaakt, vindt hij.

Intussen verhaalt de Marokkaan voor de Amsterdamse moskee over zijn lapje grond in zijn geboortedorpje Benitozen. 'Ik heb daar voor 25 duizend gulden een huis opgezet. Dat lijkt niet op wat jullie hier een huis noemen. Ik heb het zelf gebouwd, zodat mijn kinderen er op vakantie kunnen. Maar daar heb ik spijt van. Ze zijn hier geboren en vinden het de eerste keer leuk als ze met een ezel water moeten halen. Maar daarna hebben ze daar geen zin meer in, ze liggen liever op het strand.'

Kamer verbaasd over dreigement

In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op het dreigement van Nederland om niet langer kinderbijslag uit te betalen naar Marokko. Kamerleden van PvdA en GroenLinks willen weten of daarbij wel rekening wordt gehouden met de rechten van Marokkanen die alles gewoon volgens de regels doen. VVD en D66 vragen zich af of het dreigement juridisch uitvoerbaar is.

Alle partijen verwonderen zich erover dat de kinderbijslag wordt aangegrepen om het geschil over de bijstandsfraude te beslechten. Nederland vindt dat Marokko niet genoeg meewerkt aan de controle daarop. Over de kinderbijslag en de meeste andere sociale uitkeringen bestaat een verdrag dat Nederland het recht geeft om te controleren of uitkeringen wel terecht naar Marokko gaan.

Maar juist de bijstand valt niet onder dat verdrag, omdat die per definitie niet naar het buitenland kan worden geëxporteerd. Het kabinet lijkt het verdrag dan ook alleen te gebruiken om de druk op te voeren, stellen Kamerleden vast. VVD-Kamerlid G. Wilders: 'Ik vind het heel goed dat we tot op het laatste dubbeltje controleren of de bijstand niet misbruikt wordt. Maar tegenstanders zullen meteen zeggen dat er nu een middel wordt aangewend dat daarvoor niet is bedoeld.' Ook PvdA en D66 vermoeden dat 'dit niet zomaar kan'.

Meer over