Depressies en kleinere ongemakken

Het jaargetijde slaat toe in weekbladenland: er stijgt de geur van natte herfstbladeren uit op...

HP/De Tijd zet een mismoedige man in ochtendjas op de cover met het bijschrift 'Pappa is verdrietig'. Het omslagverhaal gaat over de last die een gedeprimeerd mens vormt voor zijn levenspartner. Ook kinderen kunnen er hevig onder gebukt gaan. De 10-jarige Charlotte probeerde haar langdurig depressieve vader te behagen door vrolijke tekeningen voor hem te maken, die ze op de keukentafel klaarlegde wanneer hij naar zijn werk ging. Hij zei er nooit wat over. 'Ze schaamde zich dat ze zulke slechte oplossingen bedacht.'

In Vrij Nederland trekt een interview met dichter Rogi Wieg de aandacht. Hij lijdt aan een 'levensbedreigende depressie' en verblijft in het Amsterdamse Lucas Ziekenhuis, (gesloten) afdeling psychiatrie. Zijn vrouw is vijf maanden zwanger, maar de levenslust wil maar niet terugkeren. 'Ik leef volkomen afgescheurd van de wereld. Ik lig tweeëntwintig uur per dag in bed. Ik beweeg niet meer, mijn botten ontkalken, ik voel vreselijke pijnen. Ik eet niet, ik word almaar magerder. Ik ben een dead man walking.'

Is hier sprake van ontwapenende eerlijkheid of onbeschaamd exhibitionisme? Het gesprek krijgt in elk geval een melodramatische apotheose wanneer de dichter te kennen geeft dat wellicht iemand anders de laatste regels moet tikken van het boek over zijn (eerste) zelfmoordpoging, dat hij tussen de depressieve buien door heeft geschreven. Titel: Kameraad scheermes.

Elsevier lijkt met een hoopvoller boodschap te komen: 'Tien manieren om een vliegtuigcrash te overleven'. Maar bij nadere beschouwing is dat toch ook geen verhaal om erg vrolijk van te worden. Tip 4: 'Ga achterstevoren in het vliegtuig zitten'. Fijn om te weten wanneer we volgende keer boeken bij Disney Air.

Gelukkig valt niet iedereen ten prooi aan neerslachtigheid. Renée Jones-Bos, Nederlands ambassadeur voor de mensenrechten, heeft vertrouwen in de kracht van de diplomatie, vertelt ze in Elsevier. En ze combineert haar werk opgewekt met het moederschap. 'Je kunt de wereld niet naar je hand zetten. Maar je kunt wel een bijdrage leveren aan de puzzel op weg naar vooruitgang. En dan is het leuk dat er ook nog kinderen thuis zijn. Die houden je voeten op de grond. Bezig met de wereldpolitiek, terwijl je de was in de machine stopt. Dat relativeert een beetje.'

In VN polemiseert Leonard Ornstein met Stan van Houcke, die vorige week verkondigde dat joodse journalisten ongeschikt zijn om als correspondent in Israël te fungeren (vanwege 'dubbele loyaliteit'). Ornstein wijst erop dat diverse joodse correspondenten de woede van Israëlische autoriteiten hebben gewekt omdat ze te kritisch zouden berichten. En waar ligt de zuiverheidsgrens? 'Mag NRC Handelsblad-correspondent Anil Ramdas niet vanuit New Delhi berichten omdat hij van hindoestaanse afkomst is? Mag een in Suriname geboren journalist niet over Bouterse schrijven? Mag een katholieke collega niet over Ulster rapporteren?'

Van de vele interviews in VN is het interessantste dat met Geoff Mulgan, een van de voornaamste politieke adviseurs van Tony Blair. Hij voorziet een wereld die niet alleen economische interdependentie kent, maar waarin ook ethische noties een universele lading krijgen. Er zal een nieuwe democratische constellatie ontstaan. 'Politici kunnen hun legitimiteit niet meer behouden zonder het gebruik van allerlei vormen van volksraadpleging. De sociale partners zijn uitgebreid van alleen industriëlen en vakbonden naar een heel scala van burgerlijke organisaties. De macht verschuift, niet zoals iedereen tien jaar geleden dacht van de nationale staten naar de wereldmarkt, maar meer naar een ontluikende civil society.'

In het wekelijks profiel van De Groene Amsterdammer is Pim Fortuyn een gemakkelijke prooi voor Martin van Amerongen: 'Hij trekt zich af op jongemannenkontjes en hij trekt zich op aan zijn professorale status.' Solange Leibovici steekt de lof trompet van de tv-serie Seinfeld: niet alleen een hilarische sitcom, maar ook een 'existentieel drama' van de bovenste plank. En dan te bedenken dat dit juweeltje wordt overgelaten aan de hap snap programmerende zender Fox. We zouden er haast weer mistroostig van worden.

Meer over