'Depressie is niet minder erg dan een liesbreuk'

De directeur van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen: minister treft de zwakkeren...

amsterdam Een achtjarig meisje blijkt ADHD te hebben en wordt doorverwezen naar een therapeut voor behandeling. Door de psychische druk op het gezin komt ook aan het licht dat de jongere tweeling van vijf kampt met problemen in het autistisch spectrum én de vader.

In totaal betaalt het gezin in een half jaar tijd acht keer – voor diagnose én behandeling – een eigen bijdrage van 90 euro. ‘Een voorbeeld van stapeling van eigen bijdragen’, aldus Judith Veenendaal, directeur Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (NVPP).

Is dat uw voornaamste bezwaar tegen eigen bijdragen in de GGZ?

‘De eigen bijdrage is bedoeld als ‘remgeld’. Daarmee impliceert de minister dat geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een luxegoed is. Alsof een depressie of angststoornis minder erg is dan een liesbreuk. Alsof je kunt overwegen om dat maar niet te behandelen. De maatschappelijke kosten als gevolg van psychische problematiek zijn nu al heel erg hoog. Denk alleen al aan het ziekteverzuim van mensen met een depressie of een verslaving.’

U vreest dat het ‘remgeld’ werkt?

‘We hopen van niet, maar het zou heel verontrustend zijn als het wel zo is. Met een eigen bijdrage tref je de kwetsbaarste gezinnen, waar vaak sprake is van meervoudige problematiek.

‘Uit gegevens die de minister zelf aandraagt, blijkt dat 34 procent van de zorgvragers in de GGZ een uitkering heeft, tegen 8 procent in de ziekenhuiszorg. Dat geeft wel aan dat cliënten in de GGZ een zwakke sociale en financiële positie hebben en keihard tegen zo’n drempel aanlopen.’

Voor de eerstelijns psycholoog geldt toch ook een eigen bijdrage. Wat is het verschil?

‘Er is in eerste instantie voor gekozen om dat in de eerste lijn te behouden om de zorgvraag af te remmen. Voor de meer complexe (tweedelijns-)zorg is de eigen bijdrage in 2008 bij de verhuizing van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet juist vervangen door het algemene eigen risico van 165 euro voor de zorgpremie. Daarmee werd het oneigenlijke verschil tussen ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg opgeheven. Terecht.

‘Nu wijkt de minister af van de ingeslagen weg en moeten verzekerden dus een eigen risico én een eigen bijdrage betalen. Dit wordt niet gecompenseerd door de zorgtoeslag.’

Wie moet die eigen bijdrage eigenlijk innen?

‘Dat is een groot probleem. GGZ Nederland heeft al aangegeven te weigeren mee te werken. Wij zijn nog maar net bekomen van de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem en nu worden we weer geconfronteerd met een nieuw administratief monstrum.’

Meer over