Denktank: Irak-aanpak nodig in Afghanistan

De invloedrijke Amerikaanse denktank The American Enterprise Institute (AEI) adviseert veel meer troepen te sturen naar Zuid-Afghanistan, waaronder de provincie Uruzgan....

Van onze verslaggever Noël van Bemmel

Dat meldt The Army Times, een onafhankelijke krant voor landmachtpersoneel, op gezag van anonieme bronnen in Washington. De opsteller, Fred Kagan, bevestigt een Afghanistan Planning Group te hebben geformeerd, bestaande uit civiele deskundigen en (oud-)militairen. Die stellen een nieuwe aanpak voor.

Die komt neer op het sturen van meer dan tienduizend extra Amerikaanse soldaten, stelt het vakblad. Dat aantal komt bovenop de 3.200 mariniers die de Verenigde Staten al extra sturen naar Zuid-Afghanistan. De provincie Uruzgan, waar ruim tweeduizend Nederlandse en Australische militairen zijn gelegerd, moet worden versterkt met een gevechtsbrigade van circa vierduizend man.

Verder moet Amerikaans ontwikkelingsgeld worden vrijgemaakt ter versterking van het Afghaanse leger en het bouwen van meer vooruitgeschoven posten in deze regio. De opstellers pleiten ook voor meer druk op Al Qaida en de Taliban in Pakistan. Desnoods door te dreigen met Amerikaanse bombardementen.

Het uitgelekte advies is belangrijk, omdat de neoconservatief Fred Kagan (37) met een vergelijkbare groep deskundigen in 2006 grote invloed uitoefende op de Irak-strategie. Mede door zijn toedoen besloot de regering Bush dertigduizend man extra naar Bagdad te sturenonder de naam The Surge. Sinds die soldaten daadwerkelijk in de gevaarlijkste wijken leven en samenwerken met Iraakse collega’s, is de veiligheid spectaculair verbeterd.

De laatste tijd stijgt het ongenoegen over de gang van zaken in Zuid-Afghanistan. Vorige week klaagde de Amerikaanse defensieminister Robert Gates openlijk over de NAVO-inzet in het Zuiden en maakte hij zich zorgen over het gebrek aan ervaring van sommige partners met een dergelijk conflict.

Hij prees de Amerikaanse aanpak in Oost-Afghanistan, die is geïnspireerd op de jongste Irakstrategie. Een Reuters-verslaggever ging meteen kijken in de provincie Pakthia en merkte op dat Afghaanse en Amerikaanse eenheden diep zijn doorgedrongen in dorpen en steden. Sindsdien zouden plaatselijke bestuurders hun fortificaties weer uit durven.

Niet veel later klaagde de ISAF-commandant van heel Afghanistan, generaal Dan McNeill, over een tekort aan soldaten. Een strategiewijziging noemde hij ‘onwaarschijnlijk’, al beloofde hij dit jaar agressiever de Taliban te zullen opjagen. Daarbij verwacht McNeill veel van het Afghaanse leger: ‘We verwachten niet meer voorop te hoeven lopen, zoals vorig jaar.’

In Uruzgan, waar Nederland de leiding heeft, is de schaarste aan gevechtssoldaten merkbaar. De ISAF-invloedsgebieden zijn klein en fragiel. Na offensieve acties ontbreken de troepen om veroverd gebied te controleren. Slechts een paar honderd gevechtssoldaten zijn beschikbaar om de bevolking echt te beschermen.

In dat licht is het interessant te melden dat de Australiërs hun inzet in Uruzgan evalueren. Angus Houston, de hoogste militair van dat land, zei in The Australian te overwegen zijn honderden genisten te vervangen door infanterie. In lekentermen: minder timmeren, meer patrouilleren.

Meer over