Denksport is volgens EU-Hof geen sport en dus moeten bridge-, schaak- en damclubs voortaan btw betalen

Het spelen van een potje schaak bij de plaatselijke vereniging wordt mogelijk duurder. Nederlandse denksportverenigingen moeten voortaan btw gaan betalen omdat de overheid denksporten niet langer aanmerkt als een sport. Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw, maar dat geldt nu dus niet meer voor bridge-, dam- en schaakclubs.

Jan en Groenendijk (links) en Roel Boomstra tijdens de wereldtitelstrijd Dammen in Groningen, 2016.Beeld ANP

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel schrijft dat in zijn antwoord op Kamervragen van VVD en CDA, die gesteld werden naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit hof oordeelde in oktober 2017 dat bridge ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’ heeft en daarom niet (meer) als een sport beschouwd moet worden. Die uitspraak, gedaan in een zaak die was aangespannen door een Britse bridgevereniging, geldt ook voor denksporten als schaken en dammen. 

Sportverenigingen genieten in de Europese Unie diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van btw over de contributie, wervingsactiviteiten en toegangskaarten voor wedstrijden. Denksportverenigingen kunnen nu niet langer van deze voordelen profiteren, bevestigt Snel. Dat kan leiden tot een lastenverzwaring van honderden euro’s per jaar, per denksportclub, en jaarlijks 1 miljoen euro extra inkomsten voor de schatkist. 

De ongeveer 150.000 Nederlanders die lid zijn van een denksportvereniging zullen naar verwachting 5 tot 10 euro per jaar duurder uit zijn, rekent de bewindsman voor in zijn brief. Verenigingen kunnen kiezen voor een verhoging van de contributie, maar ook meer inschrijfgeld vragen bij toernooien.

CDA-Kamerleden Bruins Slot en Omtzigt en VVD-kamerlid Rudmer Heerema vrezen dat de hogere kosten ertoe leiden dat minder mensen lid worden van een denksportvereniging. Ook bestaat de vrees dat bestaande leden hun lidmaatschap opzeggen. Volgens de politici is het beoefenen van een denksport bij de plaatselijke club juist goed voor de geest en kan het vereenzaming tegengaan.

Staatssecretaris Snel is het daarmee eens en zegt samen met denksportbonden en koepelorganisatie NOC-NSF te kijken naar de mogelijkheden om de btw-vrijstelling van denksporten te behouden. De Kamerleden stellen voor om denksporten voortaan onder ‘culturele diensten’ te laten vallen, waar – net als bij ‘sport’ – een btw-vrijstelling voor geldt. De staatssecretaris houdt zich nog op de vlakte over deze suggestie.

Meer over