'Denk Europees, bouw huizen in België'

Woningstichting Servatius uit Maastricht wil huizen bouwen in Luik, tegen de zin van minister Dekker van VROM. Wethouder Hazeu staat achter de corporatie. 'De woningmarkt van Zuid-Limburg stopt niet bij de grens'...

De Maastrichtse wethouder Wim Hazeu (GroenLinks) juicht de Luikse bouwactiviteiten van Servatius toe. 'Maastricht kampt nu eenmaal met een achterblijvende woningbouw. We hebben bijna 20 duizend huurders in ons bestand van woningzoekenden. Tegenover onze overspannen woningmarkt staat de ontspannen woningmarkt van Luik. Zeker op korte termijn kan deze Belgische stad, op twintig minuten rijden van Maastricht, een alternatief bieden aan sommige woningzoekenden. Dan denk ik met name aan internationaal georiënteerde werknemers van call centra, bedrijven en onderwijsinstituten. Dat kan de druk op de Maastrichtse woningmarkt verlichten.'

Voorwaarde is wel, aldus Hazeu (35), dat Servatius haar plichten in Maastricht niet verzaakt. Dat gebeurt volgens de wethouder ook niet. 'De woningstichting investeert miljoenen in Maastricht. Maar de lopende bouwprojecten zijn pas over enkele jaren gereed. Luik biedt op dit moment mogelijkheden. Grondprijzen en bouwkosten zijn lager en er kan sneller worden gebouwd. Dan vind ik dat een woningstichting die kansen moet benutten.'

Hazeu vindt het jammer dat het conflict tussen Servatius en het ministerie van VROM zo hoog is opgelopen.

Toenmalig staatssecretaris Remkes van VROM had wel interesse in een experiment over de landsgrenzen. 'Ik bezie momenteel onder welke voorwaarden ik meer ruimte kan geven aan grensoverschrijdende activiteiten', schreef hij enkele jaren geleden. Maar minister Dekker wenst onverkort vast te houden aan de wet.

Hazeu: 'Remkes heeft bepaalde verwachtingen gewekt. Ik zeg niet dat Servatius zich niet aan de regels van de wet hoeft te houden. Maar als de wet op dat punt werkelijk elke activiteit over de grens verbiedt, dan is de regelgeving misschien verouderd en aan herijking toe. We zitten niet voor niets in een proces van Europese eenwording. De woningmarkt van Zuid-Limburg beperkt zich allang niet meer tot Nederlands grondgebied. De mensen wonen en werken hier over de grenzen heen. Dat is de praktijk.'

Bestuurders in Zuid-Limburg koesteren de 'Euregio', het gebied van Maas en Rijn met zijn eigen stedelijk netwerk: Maastricht-Heerlen-Hasselt-Aken-Luik, goed voor 3,7 miljoen inwoners. Grensoverschrijdende samenwerking tussen deze steden komt steeds meer van de grond.

Volgens Hazeu is het niet meer dan logisch dat woningstichtingen in dit gebied ook over de grens kijken. 'Een corporatie in Arnhem mag ook in Delft bouwen. Waarom zou Servatius dan niet in Luik mogen investeren, als dat onder marktconforme voorwaarden gebeurt?'

'Ik zou aan de minister willen vragen: durf nou eens letterlijk over de grens heen te stappen. Nederland is klein, denk groot, is de slogan van VROM. Laat het ministerie dat ook in het ruimtelijk beleid concreet maken.'

Meer over