Den Haag krijgt Belgische huisartsen

Patiënten in vijf wijken van Den Haag krijgen binnenkort een Belgische huisarts. De Districts Huisartsen Vereniging (DHV) in Den Haag heeft zo veel problemen bij het vinden van Nederlandse artsen, dat de werving is verlegd naar het buitenland....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Den Haag is de eerste stad waar buitenlandse huisartsen worden ingezet. Steeds meer zorginstellingen zoeken personeel buiten de landsgrenzen. Zo gaat het Medisch Centrum Haaglanden vluchtelingen en migranten met een verpleegkundige achtergrond inschakelen, en denkt het Academisch Ziekenhuis Utrecht aan de inzet van buitenlandse operatiekamerassistenten.

Over vier jaar wordt een tekort aan gediplomeerden in de zorgsector tot 12 procent verwacht. De krappe Nederlandse arbeidsmarkt kan aan de vraag niet voldoen.

In Den Haag komen op een vacature voor huisarts nog maar nauwelijks reacties. Vroeger waren alleen de achterstandswijken impopulair, nu bestaat er voor praktijken in de hele stad geen belangstelling meer, zegt Van Ooijen.

Nu door de vergrijzing en het groeiend aantal deeltijdwerkers het tekort aan huisartsen toeneemt, hebben pas afgestudeerde collega's keus te over, verklaart de woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

'Ze zullen eerder voor een normpraktijk op de Veluwe kiezen dan voor de grotestadsproblematiek.'

Het werk in een grote stad schrikt Belgische collega's echter niet af, constateert Van Ooijen. Vorig jaar verscheen in het Belgische vakblad De Huisarts een artikel over de noodsituatie in Den Haag. De DHV kreeg daarop tientallen brieven en telefoontjes. De eerste Vlaamse huisarts gaat volgende maand aan de slag in de wijken Moerwijk en Morgenstond.

België heeft een overschot aan huisartsen omdat daar voor de opleiding geen studentenstop bestaat. De opleiding voldoet volgens de LHV aan dezelfde eisen als die in Nederland. De artsen hoeven dan ook niet, zoals veel ander buitenlands zorgpersoneel, eerst te worden bijgeschoold. Volgens Van Ooijen kan het werk in Nederland de Belgische collega's alleen maar meevallen.

'De praktijkvoering staat hier op een hoger niveau. In België moet de dokter altijd beschikbaar zijn. Weekenddiensten en doktersnachtdiensten zijn daar ongewoon.'

Ze zullen alleen moeten leren wat kritischer met klachten om te gaan. België kent geen inschrijving op naam. Patiënten lopen, zoals Van Ooijen het uitdrukt, 'sneller over naar een andere dokter'.

Huisartsen zijn daarom gewend om voor iedere kwaal onmiddellijk medicijnen voor te schrijven of een verwijsbrief af te geven. Als zij dat niet doen, doet een collega om de hoek dat wel.

'Nederlandse huisartsen kijken veel beter naar de noodzaak van een behandeling.', aldus Van Ooijen. De Haagse DHV organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om die 'cultuurverschillen' over te brengen.

De LHV beschouwt de inzet van buitenlands huisartsen wederom als een signaal dat veel meer basisartsen in Nederland moeten worden toegelaten tot de huisartsenopleiding. Tussen nu en het jaar 2010 gaat 30 procent van de zevenduizend huisartsen in Nederland met pensioen.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft twee weken geleden toegezegd dat het aantal opleidingsplaatsen zal worden uitgebreid van 325 naar 361. De LHV had om ruim honderd plaatsen meer gevraagd.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid en de LHV onderzoekt hoe groot de behoefte aan huisartsen wordt, en of het mogelijk is de huisartsenopleiding in korte tijd fors uit te breiden.

Meer over