Democratie

Het is misschien goed even terug te blikken naar de wereld, zo'n kleine zeventig jaar geleden. Duitsland was op weg een agressieve dictatuur te worden....

De kersverse democratieën hadden geen redelijk weerwoord tegen de oprukkende dictaturen. Er was bovendien een groot onderling wantrouwen tussen de Europese staten: een flink deel van de kustverdediging van Frankrijk, België en Nederland was tegen Groot-Brittannië gericht.

We zijn nu bijna driekwart eeuw verder. Duitsland, Japan, Spanje en Portugal hebben zich tot de democratie bekeerd, en zijn betrouwbare partners geworden van een Europa dat inmiddels open grenzen heeft, een gezamenlijke munt krijgt en ook verkiezingen kent voor een Europees Parlement. Rusland worstelt nog met haar verleden, maar probeert iets van democratie te verwezenlijken. In Zuid-Amerika zijn de vroegere bananen-republieken zich steeds meer aan het ontwikkelen tot democratische staten. Ook Indonesië lijkt die weg op te gaan. De enige grote dictatuur, die van Peking, krijgt steeds meer intern tegengas. Voormalige dictators worden voor de rechter gebracht.

En het belangrijkste van alles: de gezamenlijke democratieën zijn inmiddels de sterkste economische en militaire macht in de wereld, en dat is uiteraard geen toeval: democratie werkt!

En voor het eerst hebben de democratieën een van de laatste echte dictators hardhandig laten merken dat dit gedrag in elk geval binnen Europa niet meer past. Ze hebben gevochten voor het recht van elke Europeaan, veilig in zijn eigen land te leven, in vrijheid.

Er is waarachtig iets wezenlijks veranderd in de wereld, na zesduizend jaar 'beschaving'. Het moet nog wel even wennen, maar het voelt goed!

Meer over