NIEUWSVERENIGDE STATEN

Democraten torpederen ‘ontoereikend’ Republikeins wetsvoorstel voor politiehervorming

De Democraten hebben een wetsvoorstel van de Republikeinen voor hervormingen bij de politie getorpedeerd in de Senaat. Volgens de Democraten ging het Republikeinse voorstel lang niet ver genoeg. Zij werken zelf in het Huis van Afgevaardigden aan radicalere hervormingsplannen.

Betogers tegenover de politie nabij het Witte Huis in Washington DC.  Beeld AFP
Betogers tegenover de politie nabij het Witte Huis in Washington DC.Beeld AFP

De Republikeinen hopen met hun voorstellen tegemoet te komen aan de roep om hervormingen bij de politie na de dood van George Floyd, die onder de knie van een politieagent stierf. Het voorstel bevat onder meer een plan om te korten op politiekorpsen die onvoldoende doen om het gebruik van de nekklem terug te dringen. Ook bevat het extra straffen voor agenten die geen body camera gebruiken. Verder moeten politiebureaus bijhouden hoe vaak ze geweld gebruiken of zonder waarschuwing vooraf invallen doen.

De Republikeinen kwamen vijf stemmen te kort om een debat en stemming af te dwingen over hun voorstellen, ook al stemden drie conservatieve Democraten met hen mee. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, noemde het wetsvoorstel een ‘vijgenblad’ waarmee ze willen doen alsof ze gehoor geven aan de roep om hervormingen bij de politie.

Hij verweet zijn Republikeinse collega's dat ze zo bang zijn voor president Trump dat ze zelfs ‘geen wetsvoorstel durven in te dienen dat van een beetje respect voor de burgerrechtenbeweging toont'.

Eigen plan

De Democraten eisen dat er een verbod op het gebruik van de nekklem door de politie komt. Ook willen zij een einde maken aan de ‘gekwalificeerde immuniteit’ die politieagenten genieten. Dat wil zeggen dat zij niet door burgers voor hun optreden in officiële functie kunnen worden aangeklaagd, tenzij ze overduidelijk of moedwillig de wet overtreden. Op die manier willen de Democraten het makkelijker maken voor slachtoffers van politiegeweld om verhaal te halen bij de rechter.

De Democraten willen ook dat invallen zonder waarschuwing vooraf worden verboden bij drugsdelicten. Verder bevat hun wetsvoorstel de oprichting van een landelijke databank om gevallen van politiegeweld bij te houden, zodat politieagenten die buiten hun boekje zijn gegaan niet elders meteen weer aan de slag kunnen.

Concessies

Waarschijnlijk zal het Huis van Afgevaardigden het Democratische wetsvoorstel komende week aannemen, aangezien ze daar de meerderheid hebben. Maar veel verder zal het niet komen, zolang de Republikeinen die de Senaat in handen hebben zich blijven verzetten.

De Democraten hebben het gevoel dat zij sterker staan in het huidige politieke klimaat, maar het is de vraag of de Republikeinen bereid zullen zijn concessies te doen. President Trump heeft al gezegd dat hij in ieder geval zijn veto zal uitspreken over wetsvoorstellen die de juridische bescherming voor politieagenten beperken. Hij hoopt juist politieke munt te slaan uit de impasse, door de Democraten te verwijten dat zij de politie willen uitkleden.

Meer over