Delta Lloyd krijgt kritiek in kwestie Joodse polissen

De familie Samuel uit Israël heeft kritiek op de manier waarop verzekeraar Delta Lloyd omgaat met hun verzekeringspolissen die vanwege de Tweede Wereldoorlog niet zijn uitbetaald....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Volgens R. Naftaniël, die zich als lid van het Centraal Joods Overleg intensief met de zaak heeft beziggehouden, wijst Delta Lloyd de claim van de familie Samuel te vroeg af. De verzekeringsmaatschappij heeft de drie gezochte polisnummers in de boeken van 'Amstleven' gevonden, maar acht het bewijs dat het om de gezochte polissen gaat te mager.

Naftaniël: 'De familie Samuel heeft de stellige overtuiging dat de gevonden nummers degene zijn die gezocht worden. Delta Lloyd heeft niet aannemelijk gemaakt dat het níet om de gezochte nummers gaat. Volgens vroegere verzekeringsmakelaars van Amstleven kan de volgorde van de nummers heel wel passen, in tegenstelling tot wat Delta Lloyd beweert. Het definitief afwijzen van de claim houdt geen rekening met wat er verder nog boven water kan komen.'

De familie Samuel heeft Delta Lloyd verzocht de claim aan te houden en tegelijkertijd bij het Verbond van Verzekeraars aangedrongen op verder onderzoek bij andere maatschappijen.

Meer over