Dekker komt kleine scholen tegemoet

Nog voor de zomervakantie komt staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker met een plan voor kleine scholen die kampen met dalende leerlingenaantallen. De VVD-bewindsman zegde dit zondag toe in een uitzending van Omroep West.

DEN HAAG - Binnen het onderwijs en in de Tweede Kamer was onrust ontstaan over het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten.

Dekker reageerde met zijn toezegging op bezorgde uitlatingen van fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer. De PvdA- en VVD-fracties willen niet blind het Onderwijsraadadvies volgen om alle scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten. Op dit moment is de minimum-omvang van basisscholen 23 leerlingen. Vooral de regio's buiten de Randstad worstelen sterk met de gevolgen van krimp. Het gaat om 1.400 basisscholen, merendeels in de drie noordelijke provincies en in Zeeland.

VVD-woordvoerster Karin Straus bepleit de grens van honderd leeringen niet in alle regio's te laten gelden. Zij vindt dat de regelgeving zo moet worden veranderd dat kleine basisscholen 'samenwerkingsscholen' vormen. Op die manier worden openbare en bijzondere scholen (op religieuze grondslag) gedwongen samen te werken. PvdA-Kamerlid Loes Ypma breekt een lans voor het openhouden van scholen onder de opheffingsnorm, als ze kwalitatief goed onderwijs leveren.

De grootste pijn over de grens van honderd leerlingen leeft bij de christelijke oppositie. Ook VVD en PvdA willen daar niet hard aan vasthouden. De coalitiepartijen willen wel af van de toeslagen die kleine scholen nu van het rijk krijgen om rond te komen. Beter is het die om te zetten in een bonus voor kleine scholen die goed samenwerken, vinden VVD en PvdA.

'Dat is een dwaas plan', stelt CDA-woordvoerder Michel Rog. 'Het laat zien dat PvdA en VVD op geen enkele manier inzicht hebben in de nood van scholen in dunbevolkte gebieden.' Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie taxeert dat invoering van de honderdleerlingengrens en afschaffing van toeslagen 'desastreus' zal uitpakken.

Staatssecretaris Dekker vindt wel dat er iets moet gebeuren: het aantal scholen met minder dan honderd leerlingen stijgt. 'Als we niets doen, zul je zien dat scholen straks willekeurig omvallen, en dat er in sommige gebieden ineens helemaal geen onderwijs meer is.'

undefined

Meer over