Update

Deken vraagt schorsing Moszkowicz

Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, heeft dinsdag bij de Raad van Discipline schorsing van een jaar van advocaat Bram Moszkowicz gevraagd. Daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Volgens Kemper is Moszkowicz 'zo te zien ongeschikt voor het vak van advocaat', omdat hij stelselmatig 'lak heeft' aan zijn cliënten en aan de regels voor de beroepsgroep.

Bram Moszkowicz Beeld Bart Koetsier
Bram MoszkowiczBeeld Bart Koetsier

De gevraagde schorsing is een zware tuchtmaatregel, maar niet de zwaarste, schrapping van het tableau. Daar wilde Kemper niet aan. Volgens de deken is er bij Moszkowicz geen sprake van 'intrinsieke slechtheid' en is er sinds enige tijd verbetering waar te nemen op zijn kantoor.

Eerder op de dag schetste Kemper een beeld van relatieve chaos op de burelen van Moszkowicz, die zijn praktijk uitoefent in een majestueus pand aan de Amsterdamse Herengracht.

De bekende strafpleiter heeft zich stelselmatig contant laten betalen, zonder daar melding van te maken bij de deken, waartoe hij verplicht was. Kemper meent dat Moszkowicz telkens hoge verwachtingen wekte en aanzienlijke bedragen vroeg van zijn cliënten en dat hij die verwachtingen veelvuldig niet heeft waargemaakt. Als er vragen komen, 'geeft hij niet thuis'.

Kemper verbond voorwaarden aan zijn eis: hij wil dat Moszkowicz de achterstand in zijn studiepunten inloopt en vóór het einde van het jaar de tot dusver niet opgemaakte jaarrekeningen van zijn kantoor van 2010 en 2011 op het bureau van de deken deponeert. Advocaten zijn jaarlijks verplicht die punten te halen, bijvoorbeeld via cursussen, om hun kennis op peil te houden. Moszkowicz lapte die verplichting vaak aan zijn laars.

Moszkowicz bleef dinsdag weg van de zitting van de raad, tot ongenoegen van Kemper. Hij liet zich vertegenwoordigen door advocaat Gabriël Meijers. Die vindt dat de gevraagde schorsing even zware gevolgen heeft voor Moszkowicz als een verbod op verdere uitoefening van zijn beroep, gezien de enorme publiciteit die met de tuchtzaak gepaard gaat.

De raad doet 30 oktober uitspraak.

Meer over