Defensie opent meldpunt ongewenst gedrag

Het ministerie van Defensie heeft een Meldpunt Ongewenst Gedrag geopend naar aanleiding van het onderzoek naar misdragingen van marinepersoneel op het marinefregat Tjerk Hiddes in 2004....

ANP

Het meldpunt is vanaf woensdag bereikbaar via een gratis telefoonnummer en via internet, zo heeft Defensie woensdag aangekondigd in advertenties in de ochtendbladen. Voormalig en huidig defensiepersoneel kan dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur terecht via telefoonnummer 08.00 - 333 36 73. Melding maken van ongewenst gedrag via internet kan via www.rng.nl/meldpunt.

Als voorbeelden van ongewenst gedrag noemt Defensie seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De gegevens van degenen die contact opnemen worden vertrouwelijk behandeld door de Rutgers Nissan Groep.

Het meldpunt is een initiatief van de onafhankelijke commissie onder leiding van commissaris van de koningin Staal in Utrecht. Die probeert in opdracht van staatssecretaris Van der Knaap van Defensie een beeld te krijgen van de ernst van seksuele intimidatie binnen de gehele krijgsmacht. De commissie-Staal zal op basis van de meldingen van ongewenst gedrag Defensie adviseren hoe te komen tot een ‘gewenste werksfeer’.

Defensie heeft in maart aangifte gedaan tegen een korporaal van de Tjerk Hiddes wegens het ‘vermoeden van strafbare feiten’. Die aangifte volgde op een intern onderzoek naar seksuele misdragingen van marinepersoneel, toen het fregat in 2004 deelnam aan de operatie Enduring Freedom in de wateren rond het Arabisch schiereiland. De Koninklijke Marechaussee voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar de verdenkingen van aanranding dan wel verkrachting aan boord van het schip.

De affaire rond de Tjerk Hiddes kwam in februari aan het rollen door een beroepsprocedure tegen het ontslag van een vrouwelijke matroos van het marinefregat. In het bezwaarschrift maakte de vrouw melding van seksuele intimidatie. Nadere informatie bij de commandant van de zeestrijdkrachten leerde dat er nog een tweede vrouwelijke matroos mogelijk het slechtoffer was geworden van seksuele intimidatie, pesterij en aanranding.

Meer over