Defensie bood 5 ton aan ex-agent als afkoopsom

Een zakenman die diende als leverancier en bron van de MIVD in Afghanistan eiste geld, kreeg een bod en wees dat af. Hoe verder?

DEN HAAG - Het ministerie van Defensie erkent na jarenlang touwtrekken dat zij een medewerker van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) geld is verschuldigd voor zijn inspanningen in Afghanistan. Dat blijkt uit een uitgelekte bandopname. Aan de zakenman I.A. is in het opgenomen gesprek een bedrag van 500.000 euro aangeboden, zo bevestigt Defensie. De zakenman vindt dat te weinig en slaat het bod af.

De minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, zegt in reactie daarop: 'De regeling is van tafel en blijft van tafel.'

A. vecht al geruime tijd voor genoegdoening. Hij voelt zich slecht behandeld door de Nederlandse overheid. De zakenman leverde in 2007 in de Afghaanse hoofdstad Kabul wapens, munitie en visa-stempels voor special forces van het Nederlandse Korps Commandotroepen, zo bevestigt een oud-MIVD'er. Die werden ter plekke ondersteund door A. voor geheime operaties.

A. verbouwde ook de Nederlandse ambassade in Kabul om de veiligheid van de diplomaten te vergroten. Hij was een dankbare bron voor de MIVD en stelde zijn netwerk ter beschikking, bevestigde een voormalig geheim agent die contact met hem had eerder tegen de Volkskrant.

A. zegt dat hij na 2007 in de problemen kwam als gevolg van twee incidenten. De geheim agenten die hem aanstuurden kregen een conflict met de toenmalige baas van de MIVD Pieter Cobelens waardoor hij ineens met lege handen stond. En in Kabul was de plaatsvervangend ambassadeur Mariko Peters, het latere Tweede-Kamerlid van GroenLinks, over hem gaan rondvragen, waardoor zijn naam bekend werd. Peters omschreef hem eerder in de Volkskrant als een 'vage figuur'.

De Nederlandse staat onderkende eerder dat de veiligheid van A. in Nederland niet vaststaat: daarom is hem onderdak verleend op een kazerne. De Taliban kennen zijn identiteit. Nu probeert Defensie de zaak ook financieel met hem te schikken. Bij acceptatie van het bod zou hij alle procedures en aanspraken tegen de staat moeten staken. Hij wilde eerder 5 miljoen van de staat en matigde zijn eis tot 1,5 miljoen euro.

A. heeft het gevoel jarenlang te zijn afgescheept door Defensie en voelt zich niet erkend.

Die erkenning is er nu wel. Op een recente bandopname, die vrijdag uitlekte via De Telegraaf, zegt hoofd juridische zaken Marc Gazenbeek namens Defensie tegen A.: 'Waarom zitten wij hier en hebben wij u een ongelooflijk mooi aanbod gedaan? Omdat wij de overtuiging hebben dat u wel als bron en agent werd ingezet.(...) Als wij het idee hadden dat u de boel belazerde of querulant was, dan zouden wij u natuurlijk nooit vijf ton aanbieden.'

De advocaat van A. en het ministerie zijn verrast door de geheime bandopname. Die is door de zakenman zelf gemaakt.

undefined

Meer over