Deel de welvaart met Oost-Europa

In het artikel 'Schaf directe Europese verkiezingen af' (Forum, 1 juni) schaart de christen-democraat Marcelo Mooren zich in de populaire klaagzang over de Europese verkiezingen van 10 juni....

Zwolle Koos Nuninga

Deze verkiezingen zijn juist van groot belang. In de tweede helft van de vorige eeuw konden West-Europese landen hun welvaart gestaag vergroten. Oost-Europese staten konden dat niet, aangezien zij zuchtten onder het juk van de communistische Sovjet-Unie. West-Europa heeft nu de historische kans en de morele plicht om de democratisch geworden Oost-Europese staten te laten meedelen in onze welvaart.

Dit evenwel in federatief verband. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat Duitse kiezers gaan beslissen over de Nederlandse euthanasiewetgeving. En het is al helemaal verkeerd als Berlusconi de Europese aidsbestrijding in Afrika wil torpederen door een verbod op export van condooms. Er zijn echter tal van terreinen waarop samenwerking noodzakelijk is.

Ten eerste het massale dierenleed, veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Een land als Oostenrijk kan de legbatterijen verbieden, maar als andere EUlanden dat dan niet doen, kunnen zij met hun goedkopere bio-industrie de Oostenrijkse landbouw te gronde richten. De noodzakelijke overgang van de diervijandige veehouderij naar meer diervriendelijke biologische landbouw kan alleen in Europees verband.

Ten tweede, en dat is belangrijker omdat het mensen betreft, is er de vraag hoe wij in Europa met onze vluchtelingen willen omgaan. Deze omgang is een belangrijke toetssteen voor onze beschaving. De laatste jaren is er een zorgwekkende tendens ontstaan waarin Europese regeringen elkaar aftroeven met steeds restrictievere toelatingsmaatregelen. Met name Nederland voert hierdoor thans een inhumaan asielbeleid dat in de verste verten geen recht doet aan het VN-vluchtelingenverdrag,dat ook door Nederland ondertekend is.

Meer over