Satire

Decentralisatie van defensie goed verlopen

F16Beeld EPA

Volgens minister Hennis van Defensie zorgt decentralisatie voor een betere afstemming van defensievraag en -aanbod, wat veel geld kan besparen. Hennis: 'Neem Heerlen. Daarin is geen enkele vijandige mogendheid geïnteresseerd. Wat moet die gemeente met een JSF?' Daartegenover staan volgens Hennis gemeenten en buurten die nu volop gebruikmaken van hun vrijheid: 'Zo is in de Utrechtse wijk Oog in Al de dienstplicht heringevoerd.'

Niet alleen gemeenten, ook particulieren krijgen meer verantwoordelijkheid. Ze kunnen één dag in de maand met behoud van salaris vrij nemen om familieleden te beschermen. Patricia Kranenburg (37) uit Katwijk is enthousiast over deze manteldefensie: 'Mijn bejaarde ouders hebben heel specifieke defensiebehoeften. De tijd en aandacht die ik daarin stop, zou de staat nooit kunnen opbrengen.'

Op 1 januari is het defensiestelsel gedecentraliseerd. Gemeenten hebben defensietaken overgenomen van de overheid. Elke gemeente heeft een ambtenaar die buurten en particulieren ondersteunt bij het opstellen van een eigen defensiebegroting.

Ook de meeste gemeenten zijn voorlopig tevreden over het functioneren van het nieuwe defensiestelsel. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss: 'Wij hebben eindelijk geen toestemming van bovenaf meer nodig om eigen vredesmissies uit te voeren. Gisteren heb ik onze F16 naar een zustergemeente in Irak gestuurd.'

Niet iedereen ziet vooruitgang. Tegenstanders vrezen dat gemeenten te weinig specialistische kennis van defensie hebben. Defensiespecialist Coco Lijn: 'Wijkraden staan erom bekend dat ze vaak strategische fouten maken in conflictsituaties. Als toevallig een buurtbarbecue voor de deur staat, wordt al snel gekozen voor de makkelijke weg: bombarderen.'

Meer over