Debat over babyboomers berust op misverstand

HET misverstand dat de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen van de jaren zestig in gang werden gezet door de kort na de bevrijding geboren 'protestgeneratie', is, getuige enkele bijdragen aan het babyboom-debat, nog steeds springlevend....

Een kleine greep:

De meest in het oog springende vernieuwingen op politiek terrein werden in de jaren zestig veroorzaakt door Nieuw Links en D66. De prominentste voormannen van Nieuw Links waren Han Lammers (geboren in 1931), André van der Louw (1933), Hans van den Doel (1937) en Arie van der Zwan (1935); bij de oprichting van D66 stonden Hans van Mierlo en Hans Gruyters (beiden 1931) vooraan.

Met het befaamde artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' werd in 1967 het startsein gegeven voor de tweede feministische golf. Schrijfster van het stuk was Joke Smit (1931).

Centrale figuren in de toenmalige Amsterdamse 'scene' waren anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld (1932) en Provo-aanvoerder Roel van Duyn (1943).

In 1963 werd de Studenten Vakbeweging (SVB) opgericht, de eerste kritische belangenorganisatie van en voor studenten. Initiatiefnemer en eerste voorzitter: Ton Regtien (1938).

Gezichtsbepalende publicisten waren mensen als Jan Wolkers (1925), Harry Mulisch (1927), 'Selfkicker' Johnny van Doorn (1944), Simon Vinkenoog (1928), Renate Rubinstein (1929), Gerard (van 't) Reve (1923) en Jan Cremer (1940).

Het meest baanbrekende Nederlandse televisieproramma van de jaren zestig was zonder twijfel 'Zo is het toevallig ook nog 's een keer' (1963-1966). De belangrijkste redacteuren waren Dimitri Frenkel Frank (1928), Rinus Ferdinandusse (1931) en Jan Blokker (1927).

De popcultuur werd destijds ingrijpend veranderd door de in 1960 begonnen uitzendingen van Radio Veronica en het in 1965 opgerichte alternatieve muziekblad Hitweek. De initiatiefnemer van Radio Veronica was Henk 'Bull' Verwey (1909); de grote man achter Hitweek was Willem de Ridder (1940).

Bovenstaande lijst kan zonder veel moeite worden aangevuld met andere namen. Maar de conclusie is wellicht ook zo wel duidelijk: de belangrijkste vernieuwers die in de jaren zestig voor het voetlicht traden, maakten geen deel uit van de geboortegolf van vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar behoorden grotendeels tot de generatie die tussen 1925 en 1940 ter wereld kwam.

Dat dat al dermate lang geleden is, dat een aantal van de hierboven genoemde personen een geldig excuus heeft om op 18 april verstek te laten in De Balie, valt trouwens alleen maar te betreuren.

Meer over