Deal rituele slacht wankelt

De rabbinale rechtbank verwerpt het convenant over ritueel slachten dat de Joodse Gemeente Amsterdam heeft gesloten met staatssecretaris Bleker van Landbouw (CDA). Vandaag stemt de Eerste Kamer vrijwel zeker tegen een verbod van de Partij van de Dieren op onverdoofd ritueel slachten, in de veronderstelling dat er een convenant is.

DEN HAAG - De rabbinale rechtbank kan geschillen tussen Joden oplossen - zoals echtscheidingen of financiële conflicten - en gaat over koosjere slacht. De rechtbank heeft het kabinet-Rutte laten weten bij het convenant over ritueel slachten gepasseerd te zijn door de Joodse Gemeente Amsterdam.

In een recente brief verwijt de rabbinale rechtbank de Joodse Gemeente Amsterdam 'het heft in eigen handen te hebben genomen zonder daar ons in te kennen'. De rechtbank verwacht dat het convenant leidt tot het einde van de koosjere slacht. 'Dan zullen wij een uitspraak doen (...)de overeenkomst met de autoriteiten teniet te doen.'

Het ritueel slachten zorgt al ruim een jaar voor verdeeldheid in de politiek. Na een heftig debat over de spanning tussen de vrijheid van godsdienst en het dierenwelzijn, stemde de Tweede Kamer een jaar geleden voor het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Daarin wordt het onverdoofd ritueel slachten verboden.

Nadat de Eerste Kamer eind 2011 gaten in het wetsvoorstel had geschoten, sloot staatssecretaris Bleker van Landbouw begin deze maand een convenant met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven.

Volgens het convenant moet een dier sterven binnen veertig seconden na de halssnede; anders wordt het alsnog doodgeschoten door een dierenarts. Als dat laatste gebeurt, is het vlees volgens de rabbinale rechtbank onrein. Het mag dan niet meer op de joods-religieuze markt worden verhandeld.

Het convenant kan daardoor zorgen voor een tekort aan koosjer vlees, voorzien de rechters Eliezer Wolff, Raphael Evers en Arje Leib van de rabbinale rechtbank.

Op verzoek van de Partij voor de Dieren stemmen de senatoren in de Eerste Kamer vandaag hoofdelijk over het initiatiefwetsvoorstel dat onverdoofd slachten verbiedt. VVD, PvdA, D66, GroenLinks hebben moeite met de zin in het wetsvoorstel dat onverdoofd slachten alleen is toegestaan als daarmee geen extra dierenleed wordt veroorzaakt.

undefined

Meer over