De Zomerste Dichtregel

Op zoek naar de dichtregel die de zomer het dichtst nadert, heeft dichter Bart Chabot een eerste keuze gemaakt. Nu mag de lezer hem overtreffen....

Titel: Gods goedheid

Uit: Proeve van kleine gedigten voor kinderen

Van: Hieronymus van Alphen

Genomineerd door: Mieke Tillema

Omdat: ‘Mooiere regel is er niet voor een Hollandse zomer’, meent Mieke Tillema. ‘Bij minder diepgelovigen genereert het citeren van deze regel een hilarische stemming gedurende de moesson op de camping, vlakbij dat beeldige plaatsje dat niemand kent tussen Groede en Waterlandskerkje, tijdens de beklimming van de hoogste heuvel van Montferland, halverwege de barbecue die de buren je al zo lang geleden beloofd hadden.’

Tja Mieke, daar zeg je wat.

Hieronymus van Alphen was volgens Mieke Tillema de eerste die zich in zijn gedichten tot de kinderen richtte. ‘Hieronymus was bij mijn weten de eerste die zei dat hij zijn gedichtjes schreef voor zijn eigen kinderen: ‘Zie daar lieve wigtjes/Een bundel gedigtjes, Vermaakt u ermee’. Na Van Alphen hebben hele generaties kinderschrijvers hem dat nagezegd.’

Of die claim ook op waarheid berust, doet er volgens Mieke niet toe – je hoort die kinderen daar nooit over.

‘In elk geval: Van Alphens kindergedichtjes zijn vertaald in het Maleis, in het Fries en in nog een handvol talen – ze lustten er wel pap van in de 18de eeuw.

‘Braver man dan Hieronymus is er niet, en braafheid levert geen grootse poëzie op. Maar wel een lekkere regel bij een zomerse regenbui’, laat Mieke Tillema ons weten.

Waarvan akte.

Bart Chabot

Meer over