'De zaken gaan goed, dus ik blijf idealistisch'

Nadat hij de kunstmest had afgezworen, tuurde Huib Bor elke dag met angst en beven het weiland af. Het gras bleef re-de-lijk doorgroeien....

Zes jaar later zit Huib Bor (40) ontspannen en breed lachend aan de keukentafel in zijn boerderij in de Alblasserwaard. Zijn biologische experiment is gelukt. In de stal schuilen 40 kerngezonde melkkoeien tegen de regen. 'Die beesten zijn een stuk sterker geworden', vindt Bor. 'De rekening van de dierenarts ging met de helft naar beneden.'

Huib Bor maakt deel uit van het groeiende legertje biologische boeren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er tussen 1996 en 1998 weer 150 boeren omgeschakeld. In totaal wordt nu op bijna 20 duizend hectare landbouwgrond zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen gewerkt. Dat is 1 procent van het totaal.

Dat is weinig, maar alle seinen staan op groen voor een doorbraak van de eko-landbouw. Het loopt storm op informatie-avonden voor boeren die willen omschakelen. Grootgrutter Albert Heijn en andere supermarkten zien in eko-artikelen een manier om de omzet op peil te houden en hogere marges te behalen. Boerenorganisaties grijpen de eko-trend aan om om het imago van de boeren op te vijzelen.

Huib Bor heeft geen moment spijt gehad van zijn metamorfose. 'Het is er juist een stuk leuker op geworden. Ik bewijs het milieu en de dieren een grote dienst - zonder dat mijn portemonnee er onder lijdt.' Bor noemt zichzelf een 'grote idealist'. 'En omdat het bedrijfseconomisch zo goed gaat, kan ik ook idealistisch blijven'.

Nederland scoort erg laag met het aantal biologische boeren. In Oostenrijk bijvoorbeeld maken ze 10 procent van het totaal uit en in Zwitserland is dat 6,5 procent. 'Daar wil de consument vooral gezond eten', verklaart Bor. Hij is ervan overtuigd dat biologische producten gezonder zijn. 'Je maakt mij niet wijs dat het gezond is als er sporen van bestrijdingsmiddelen, hormonen en antibiotica in de melk zitten. Ze zeggen wel dat 't geen kwaad kan. Nou, ammehoela.'

De grootste winst voor het bedrijf is de diergezondheid. 'Mijn dieren zijn veel minder ziek. Vooral sommige vruchtbaarheidsziekten heb ik bijna uitgebannen.' Koeien die te vaak tochtig zijn, krijgen in de reguliere melkveehouderij veelal hormonen toegediend. 'Dat is een lapmiddel, het neemt de oorzaak niet weg. Ik ben blij dat mijn dieren dat niet meer nodig hebben.'

Ook preventief anti-biotica voeren in de twee maanden voordat de koe moet afkalven, doet Bor niet meer. 'Het is niet meer nodig. De infecties die in zo'n periode vaak de kop op steken, hebben we nauwelijks meer.

Eko-koeien krijgen minder krachtvoer dan gewone koeien. En dat is volgens Bor veel beter. 'Het zijn nu eenmaal ruwvoer-eters en herkauwers.' Omdat Bor geen kunstmest gebruikt, zit zijn weiland vol met kruiden. Met onkruid dus? 'Ho. Pas op. Kruiden, zeg ik. Die kruiden zorgen er juist voor dat de koe gevarieerd eet. Sommige kruiden bevatten hele belangrijke mineralen.'

Niet alleen Huib en zijn vrouw Ria constateerden tevreden dat het gras ook zonder kunstmest groeide. Dat deden ook collega-boeren naast hem. 'Melkveehouders kijken niet naar elkaars auto, maar naar elkaars grasland', grinnikt Huib. Uiteindelijk zijn drie buren van Bor overstag gegaan. 'Daarom noemen we het hier wel eens de groene hoek.'

Bedrijfseconomisch is Bor, met een jaaromzet van 350 duizend gulden, er niet op achteruit gegaan door de omschakeling. 'Maar we hebben 20 stuks vleesvee weggedaan. Dus per saldo zijn we er wel op vooruit gegaan', vindt Ria, de vrouw van Huib. Minder koeien betekent namelijk ook minder kosten.

Voor Ria is het een opluchting dat het bedrijf nu omgeschakeld is. 'Wij krijgen 12 cent per liter extra. Dat haalt de druk weg om almaar uit te breiden, groter te groeien en nog meer te presteren.'

En de boterbloemen? 'Die lusten koeien niet. Maar ik maai regelmatig en zo hou ik het binnen de perken. Sommige dingen moet je gewoon accepteren. Nu denk ik maar: ze staan er vast niet voor niks.'

Meer over