De Vries tast senaat af over Twentestad

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken gaat vandaag informeel overleggen met fracties in de Eerste Kamer over het lot van Twentestad....

Het officiële debat over Twentestad is twee weken uitgesteld. De Vries wil die tijd gebruiken om de politieke mogelijkheden voor een doorbraak te bekijken.

De Vries vroeg uitstel van het debat om het dossier te leren kennen. Hij volgde anderhalve week geleden de afgetreden minister van Binnenlandse Zaken Peper op. Hij wil de gewonnen tijd ook gebruiken om te bezien of het wetsvoorstel nog een kans maakt. 'Ik heb er zes uur voor uitgetrokken', zei De Vries maandag tijdens een informele kennismakingsbijeenkomst op zijn ministerie.

Eerder gingen geruchten dat De Vries het wetsvoorstel zou willen intrekken vanwege de afwijzende houding van de senaat. Daar is volgens de minister 'geen sprake van'. Hij vindt dat er met een debat ook in het openbaar duidelijkheid over Twentestad kan komen.

Het debat in de Eerste Kamer over de fusie zou vandaag plaatsvinden. 'De kans dat Twentestad er komt, is zeer gering', zegt senator W. Witteveen van de PvdA, die voorzitter is van de commissie Binnenlandse Zaken.

De Vries gaat ook andere mogelijkheden bespreken. Behalve Twentestad worden er ook herindelingen in het wetsvoorstel geregeld voor 23 gemeenten. Alle partijen vinden dat die wel doorgang moeten vinden. Ze zouden dan in een nieuw wetsvoorstel kunnen worden gegoten.

Witteveen bevestigt dat hij een afspraak heeft met De Vries. Witteveen wil een stedenband. 'Dat ga ik met De Vries bespreken', zegt hij. Eerder noemde burgemeester Mans van Enschede een stedenband 'flauwekul'.

Volgens Witteveen kan een nieuwe wet met alleen de herindelingen nog voor september in het staatsblad staan. Die maand is van belang, omdat herindelingen leiden tot nieuwe verkiezingen. Die worden dan in november gehouden, zodat de nieuwe gemeenten per 1 januari een feit zijn.

Het lot van Twentestad is enkele maanden geleden besproken door coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 in het torentje van Kok. Daar heeft VVD-leider Dijkstal aangegeven zijn Eerste-Kamerfractie niet te willen overhalen om voor te stemmen.

Meer over