De voorzitter

UIT DE VOLKSKRANT begreep ik dat hij 'van katholieken huize' is, maar NRC Handelsblad verzekerde tot in de kop dat we met een protestant te maken krijgen, dus daar zal in het CDA-bestuur, mede met het oog op de 21ste eeuw, heel gewiekst over zijn nagedacht: een voorzitter die alle...

JAN BLOKKER

Marnix van Rij. Goeie voornaam.

De suffe actualiteitenrubriek Netwerk had een lui rondje gemaakt langs Wassenaarse vrienden en bekenden. In die kring werd hij omschreven als schrander, snel, bourgondisch ('je kunt gezellig met hem keuvelen over Franse wijn'), sportief, cultureel, vader van vier kinderen, bekwaam en eerlijk.

Wat kan een christenmens nog meer verlangen?

Even later kwam hij ook zelf nog even voor de camera. Hij sprak van 'een gemotiveerde club' die hij nog verder dan toch al wilde vernieuwen, verjongen en 'activeren'. Hij beloofde alles te zullen doen om 'deskundigheid en doeners te mixen'.

En overigens moest er wat hem betreft een frisse wind gaan waaien, dus: 'de ramen open, ook naar buiten toe'.

Over de sport, de cultuur, en de wijnkennis kan ik natuurlijk nog niet oordelen na zo'n vluchtige kennismaking, maar het leek me een nette man die ik, als ze me niks hadden verteld, misschien niet meteen op Moret Ernst & Young, maar wel in de buurt van de advies & consultancy-branche zou hebben getaxeerd. Hij zal in z'n studententijd vast nooit het Horst Wessellied hebben willen zingen, maar hij zou bij wijze van spreken met de intussen al weer bijna gerehabiliteerde Hans van Baalen op dezelfde school hebben kunnen zitten.

Zou hij meer links of meer rechts van het spectrum denken? Ik bedoel: is hij een Millianist of een Schefferiaan?

Vooralsnog gok ik op geen van beide.

Jacques zou hij volgens mij niet eens tot de voorselectie hebben toegelaten, en van Jaap zou hij vermoedelijk liefst gauw af willen. Niet op ideologische, roomse, lutherse, doopsgezinde, Nederlands Hervormde of anderszins levensbeschouwelijke gronden, maar omdat hij - schrander tenslotte - bij intuïtie weet dat je met zulke types geen product verkoopt.

Volgens mij is hij meer de Kok dan de Pronk, meer de Bolkestein dan de Weisglas, meer de Schmelzer dan de Aantjes, dus meer de Hillen dan de Mateman van de christendemocratie - en als ik De Hoop Scheffer was zou ik er ook niet helemaal gerust op zijn.

Dat is Jaap ook niet.

Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat er nog een heel mooi en geruchtmakend journalistiek verhaal zou zitten in de zorgvuldige reconstructie van de CDA-vergaderingen aan het eind waarvan het bestuur Marnix door de strot van de fractie had gekregen, maar ten koste van die ene concessie: hij moest er bij blijven werken.

Jaap is wel goed, maar niet gek. Helgers kon hij om een boodschap sturen - dat bleef toch de vaderlijke gevangenisdirecteur met humane reclasseringsidealen, dus altijd bereid en in staat om overcomplete AR'ers en CHU'ers op zachtaardige wijze aan de kant te zetten.

Maar Van Rij?

Protestant, al waren ze thuis misschien een beetje rooms. Niet helemaal duidelijk wat hij als wethouder in Wassenaar precies heeft klaargemaakt. Weliswaar vier kinderen, en ook nog tijd om over Franse wijnen te keuvelen. Maar wat zou hij doen als hij elke werkdag van negen tot vijf op het partijbureau voor zat te zitten?

Dan altijd liever parttime, dat de fractie in de ochtend (of middag)uren tenminste haar gang kon gaan.

Zelf deed de kandidaat alsof hij er alle vrede mee had: het is juist goed, hoorde ik hem zeggen, dat je als partijvoorzitter 'met beide benen in de maatschappij staat'.

Half dus.

Meer over