VacatureVolkskrant.nl

De Volkskrant zoekt internetredacteuren die verhalen goed kunnen presenteren

De Volkskrant zoekt freelance internetredacteuren met een bijzonder oog voor beeld en verrijking van online artikelen. Je bent twee dagen per week - regelmatig in de avond of het weekend - medeverantwoordelijk voor selectie, presentatie en verspreiding van onze verhalen.

null Beeld

Je werkt aan onze live site/mobiele app en aan onze dagelijkse editie op tablet.

We zoeken iemand die met alle mogelijke onderwerpen uit de voeten kan, van nieuws tot persoonlijke verhalen, van wetenschap tot populaire cultuur. Je bent snel, georganiseerd, verantwoordelijk, en creatief. Je hebt een antenne voor nieuws, snapt social en je taalgevoel is feilloos. Belangrijkste is dat je het leuk vindt om te bedenken hoe je onze kwaliteitsjournalistiek online het best voor het voetlicht kunt brengen.

Je weet welke vormen je online kunt gebruiken om een verhaal te vertellen en kunt daaraan meewerken. Daarbij heb je gevoel voor beeld, ben je niet bang voor tools, data en techniek en pik je snel dingen op. Je bent bekend met photoshop.

Je komt terecht op de redactie internet/crossmedia van de Volkskrant. Een bruisende, creatieve en gezellige club waar dagelijks wordt gewerkt aan de kwaliteitsjournalistiek van de toekomst. Geen week gaat voorbij zonder dat er iets nieuws bij komt.

Je werkt op de redactie in Amsterdam, weekenddiensten uitgezonderd.

Heb je vragen of wil je reageren op de vacature, mail dan vóór 17 september naar Kustaw Bessems, chef digitaal bij de Volkskrant: k.bessems@volkskrant.nl. Sollicitaties graag bondig toegelicht en voorzien van cv.

Meer over