Nieuws

De Volkskrant dient klacht in tegen De Groene Amsterdammer bij Raad voor de Journalistiek

De Volkskrant heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek over een artikel in De Groene Amsterdammer. Volgens de hoofdredactie van de krant worden in het Groene-artikel onjuiste beweringen en beschuldigingen gedaan over verslaggeving door de Volkskrant. De suggestie wordt gewekt dat deze krant desinformatie verspreidt. De redactie is niet om wederhoor gevraagd.

Leden van de Syrische reddingsorganisatie de Witte Helmen dragen een slachtoffer dat werd gevonden in het puin na de instorting van een gebouw na een luchtaanval. Beeld AFP
Leden van de Syrische reddingsorganisatie de Witte Helmen dragen een slachtoffer dat werd gevonden in het puin na de instorting van een gebouw na een luchtaanval.Beeld AFP

In het artikel ‘Wij waren hun enige hoop’ bericht opinietijdschrift De Groene Amsterdammer op 8 september over de ondergang van Mayday Rescue, de Nederlandse stichting achter de Syrische reddingsorganisatie de Witte Helmen. De Volkskrant onthulde in juli 2020 dat bij stichting Mayday sprake was van een nalatige financiële boekhouding. Bestuurders deelden zichzelf salarissen toe boven de Balkenende-norm. Ook was sprake van een onverantwoorde cashtransactie waarbij bonnen zijn vervalst.

Mayday-oprichter James Le Mesurier kwalificeerde deze transactie zelf als fraude, in een e-mail vlak voor zijn overlijden in november 2019. De publicaties in de Volkskrant waren internationaal de eerste keer dat de financiële misstanden bij Mayday naar buiten kwamen.

Fraudeframe

Deze feiten zijn tot op heden niet weerlegd. Het Groene-artikel plaatst deze berichtgeving desondanks in een context van desinformatie, onder meer door te stellen dat de Volkskrant heeft bijgedragen aan een ‘fraudeframe’. Op deze beschuldiging is geen wederhoor gevraagd.

De Groene Amsterdammer stelt zich op het standpunt dat wederhoor niet nodig was, omdat het verhaal in de Volkskrant een openbare bron is die voor zich spreekt. Het klopt volgens hoofdredacteur Xandra Schutte niet dat de feiten van de Volkskrant tot op heden niet zijn weerlegd. Dat was volgens haar al gebleken uit een accountantsrapport voordat de krant hierover publiceerde. ‘De Groene beticht de Volkskrant niet van desinformatie, dat zou opzet veronderstellen’, stelt Schutte. ‘We betwisten de feiten die de Volkskrant in haar artikelen aandraagt voor de fraude-claim.’

‘De publicatie in De Groene is een zeer eenzijdig verhaal, waarin partijen, waaronder de Volkskrant, worden beschadigd zonder dat die de kans krijgen zich te verweren’, zegt Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. ‘Juist bij zo’n ingewikkeld onderwerp had De Groene zich moeten inspannen niet onnodig misleidend te zijn.’

Desinformatiecampagne

Er is een desinformatiecampagne gaande tegen de reddingsorganisatie Witte Helmen, maar die staat los van de Volkskrant-publicatie over financiële malversaties bij stichting Mayday, aldus de hoofdredacteur. ‘In plaats van deze twee zaken duidelijk van elkaar te scheiden, gooit De Groene deze kwesties op één hoop, waardoor het onjuiste beeld wordt gecreëerd dat de Volkskrant onderdeel is van een Russische desinformatiecampagne.’

Het is niet gebruikelijk dat het ene medium het andere medium aanklaagt. ‘Journalistieke basisregels zijn niet nageleefd’, zegt Klok. ‘Omdat De Groene dit zelf niet erkent of inziet, zien we ons genoodzaakt naar de Raad voor de Journalistiek te stappen.’

Meer over