CORONA IN CIJFERSTWEEDE GOLF IN NEDERLAND

De tweede golf overspoelt Europa. Hoe slecht staat Nederland ervoor?

Op alle internationale coronakaartjes kleurt Nederland rood, zeker in vergelijking met buurland Duitsland. Steeds meer landen zien voorlopig liever geen Nederlandse toeristen, en als ze al welkom zijn dan alleen met een negatief testresultaat. Maar doet Nederland het echt zo slecht in vergelijking met de andere Europese landen?

Bezoekers van het concertgebouw dragen een mondkapje, sinds 1 oktober is dat voor concertgangers verplicht. 
 Beeld EPA
Bezoekers van het concertgebouw dragen een mondkapje, sinds 1 oktober is dat voor concertgangers verplicht.Beeld EPA

Nederland heeft nu veel besmettingen

In vier weken tijd is het aantal besmettingen zo hard opgelopen, dat Nederland binnen Europa in de top-4 van de meest getroffen landen staat. Waar in de eerste golf Italië en daarna Spanje de belangrijkste brandhaarden waren, hoort Nederland bij deze tweede golf duidelijk tot de landen met de grootste uitbraak, omgerekend naar inwonertal.

De tweede golf was het eerst zichtbaar in Spanje en Frankrijk, maar inmiddels is Nederland deze landen gepasseerd. In Europa hebben alleen Andorra, Montenegro en Tsjechië momenteel te kampen met meer besmettingsmeldingen per inwoner. België volgt ongeveer hetzelfde patroon als Nederland. In Duitsland en Italië is het aantal nieuwe besmettingen vele malen lager, maar ook hier is inmiddels sprake van gestage stijging. Met een uitbraak die exponentieel kan groeien lopen deze cijfers mogelijk snel op, maar vooralsnog is de groei in Nederland veel groter.

In Spanje, waar twee weken geleden strengere maatregelen zijn ingevoerd, en de dreiging van een nieuwe lockdown al wat langer gevoeld wordt, is het groeitempo gezakt. Er lijkt zelfs al sprake van een afname. Of de Nederlandse cijfers door de maatregelen van vorige week dinsdag afnemen, zal pas op zijn vroegst in de loop van deze week duidelijk worden.

Amsterdam is ook internationaal gezien een brandhaard

Grote steden als Amsterdam en Rotterdam zijn ook in vergelijking met andere grote Europese steden flink getroffen tijdens deze tweede golf. Waar de vorige golf zich enigszins willekeurig in Europese regio’s leek te manifesteren, zijn nu de grote steden de brandhaarden. De eerste uitbraak begon ooit in dorpen in Italië en kreeg in Nederland vooral vat op kleinere gemeenten in Brabant en Limburg. Nu begint de toename in de grote steden en grijpt het virus als een olievlek om zich heen in de rest van het land. In een regio als Drenthe worden voor Nederlandse begrippen nog relatief weinig positieve testresultaten afgenomen, maar zijn in vergelijking met Duitse buurregio’s de besmettingen al op een aanzienlijk hoog niveau.

Amsterdam, Brussel en Parijs gaan redelijk gelijk op. In Parijs lijkt de groei nu wat af te zwakken, maar daar begon de tweede golf al eerder. In Madrid daalt het aantal meldingen de afgelopen twee weken weer. Toch is het nog niet genoeg volgens de autoriteiten, de maatregelen die half september zijn getroffen zijn dit weekend nog wat steviger aangezet. En Berlijn? Voor Duitse begrippen is het een forse uitbraak, in Europees perspectief valt het wel mee.

Nederlandse ziekenhuizen raken voller, maar elders zijn problemen groter

De Nederlandse ziekenhuizen hebben op dit moment nog minder grote problemen dan bijvoorbeeld de Spaanse of Franse ziekenhuizen. Omgerekend per inwoner is het aantal opnamen op de intensive care in Frankrijk twee keer en in Spanje drie keer zo groot als in Nederland. In Italië en Duitsland is het aantal opnamen op de intensive care juist een stuk kleiner. Het aantal besmette personen dat daadwerkelijk zorg in het ziekenhuis nodig heeft, is een belangrijke maatstaf om de impact van covid-19 op de maatschappij te meten. Zo beschouwd oogt de situatie in Nederland iets gunstiger, al houden de ziekenhuizen er wel rekening mee dat het hogere aantal besmettingen de komende dagen en weken nog tot een verdere toename zullen leiden.

In Nederland is het met de bezetting op de intensive care nog lang niet zo erg als in maart. In maart en april moesten er Nederlandse patiënten in Duitsland worden opgenomen, vooralsnog zijn er nu alleen verplaatsingen tussen binnenlandse regio’s nodig. In april lagen er ruim 1.400 coronapatiënten op de intensive care, momenteel zo’n 190.

Hebben jonge vakantiegangers de tweede golf echt aangezwengeld?

Nijpend tekort virusremmers coronapatiënten - nieuwe doses vandaag geleverd, maar voorraad blijft precair

Belangrijke adviseur in coronacrisis voelde zich niet serieus genomen

Vijf zorgverleners over die ene coronapatiënt: ‘Ik heb staan huilen achter mijn masker’

Meer over