'De terrorist kent geen grenzen'

Krap een uur na zijn benoeming tot antiterreurcoördinator van de Europese Unie erkent Gijs de Vries het volmondig: van veiligheidsdiensten heeft hij eigenlijk geen verstand....

'Ik kom niet uit die wereld. Maar ik weet wel veel van Europese wetgeving en diplomatie. En daar zit de crux voor een scherper antiterreurbeleid.'

De Vries is blij met zijn nieuwe baan. Pas een week geleden werd hij voor het eerst benaderd door EU-chef buitenlandse zaken Solana, onder wiens verantwoordelijkheid De Vries komt te werken.

Dat juist zijn naam boven kwam drijven, wijt De Vries aan een goede lobby van het kabinet en een redelijke dosis geluk. 'Dit zijn de mooie en onvoorspelbare dingen van het leven.'

Wat heeft u met antiterreurbeleid?

'Vrijheid, democratie en veiligheid zijn kernbeginselen voor een liberaal als ik. Terroristen bedreigen die waarden en dan voel ik het als mijn plicht ze te verdedigen.

Meer praktisch gesproken heb ik ruime ervaring bij het maken van Europese wetten. Bij het vormgeven van een steviger antiterrorismebeleid komt dat goed van pas. Daarnaast was ik als staatssecretaris voor Binnenlandse zaken nauw betrokken bij het opstellen van de plannen om nucleaire, bacteriologische en chemische aanslagen in Nederland te voorkomen.'

De EU-landen zijn niet happig op het doorspelen van gevoelige informatie. Als u niet oppast schrijft u straks alleen maar mooie rapporten.

'Echt vertrouwelijke informatie zal altijd vertrouwelijk blijven, als is het alleen al om de bronnen niet in gevaar te brengen. Wel kunnen veiligheidsdiensten meer dan nu gezamenlijke analyses schrijven over de terreurdreiging en daaruit conclusies trekken.

'Dan praat je over het beschermen van havens, treinen, energiecentrales, telefoon- en data-verbindingen. De lidstaten hebben belang bij een betere samenwerking want de terrorist kent geen grenzen.

'We mogen niet te snel in cynisme vervallen. Mijn rol als anti-terreurcoördinator zal er ook een zijn als aanjager, iemand die de lidstaten erop aanspreekt als zij de afspraken niet nakomen.' Daar schort het namelijk nogal eens aan in Europa: het uitvoeren van de wetten, aldus de nieuwe anti-terreurcoördinator.

Meer over