De springprocessie van Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 1998 wordt in Belfast het vredesakkoord gesloten dat een einde moest maken aan dertig jaar burgeroorlog tussen katholieken en protestanten....

22 mei 1998: In een referendum spreekt ruim 70 procent van de Noord-Ieren zich uit voor het vredesakkoord.

25 juni 1998: De eerste Noord-Ierse parlementsverkiezingen.

1 juli 1998: Eerste zitting van het parlement in Belfast.

8 maart 1999: De Britse regering verschuift de ingangsdatum voor zelfbestuur van Noord-Ierland na onenigheid over het inleveren van de wapens door de IRA.

15 juli 1999: De Ulster Unionsten (UUP) - de partij van de protestant David Trimble - weigeren zitting te nemen in de regering en boycotten het parlement.

27 november 1999: De UUP stemt in met het vredescompromis van de Amerikaan George Mitchell. Er komt een coalitieregering zonder dat de IRA wapens heeft ingeleverd.

29 november 1999: De eerste regering van protestantse unionisten en katholieke nationalisten en republikeinen wordt benoemd, met Trimble als premier. Sinn Féin krijgt twee ministersposten.

2 december 1999: Noord-Ierland is na 27 jaar onder direct Brits bestuur (direct rule) weer een autonome provincie.

9 februari 2000: Het Britse Lagerhuis stemt in met herstel van direct rule , omdat de IRA nog steeds weigert wapens in te leveren.

6 mei 2000: De IRA verklaart zich bereid wapens in depots op te slaan en stemt in met internationale inspectie.

30 mei 2000: Londen draagt het bestuur weer over aan de deelregering van David Trimble.

1 juli 2001: Trimble treedt af omdat de IRA niet ontwapent.

1 augustus 2001: Londen en Dublin ontvouwen nieuw plan om het Goede Vrijdag-akkoord te redden.

6 augustus 2001: De IRA komt met een plan voor 'volledige en controleerbare' buitengebruikstelling van zijn wapens.

10 augustus 2001: Londen schort de autonomie voor de tweede keer op om de protestanten en katholieken tijd te geven het conflict over ontwapening op te lossen. Een dag later wordt het Noord-Ierse zelfbestuur weer hersteld.

21 september 2001: De Britse regering schort het zelfbestuur opnieuw op, om het vredesproces onder druk te zetten.

23 oktober 2001: De IRA maakt bekend een gedeelte van de wapens te hebben vernietigd.

6 november 2001: Trimble wordt herkozen als premier.

9 oktober 2002: Trimble eist dat de Sinn Féin-ministers in zijn kabinet worden geschorst wegens spionage, nadat bij huiszoekingen op hun partijbureau geheime regeringsdocumenten zijn gevonden.

14 oktober 2002: De Britse regering schort voor de vierde keer het zelfbestuur van Noord-Ierland op.

3 maart 2003: De premiers van Groot-Brittannië en Ierland presenteren een ontwerpverklaring om het vredesproces te redden. De voor mei geplande verkiezingen worden uitgesteld.

20 oktober 2003: Sinn Féin, de UUP en de Britse en Ierse regering bereiken mondeling een nieuw akkoord over het inleveren van de wapens en het herstel van het zelfbestuur.

21 oktober 2003: De Britse regering kondigt 's morgens verkiezingen aan . 's Middags wordt bekend dat de IRA opnieuw een deel van de wapens buiten gebruik heeft gesteld. Maar omdat geen aantallen worden genoemd, willen de unionisten weer uitstel van de verkiezingen.

Meer over