DE SPELD: VVD: Plichtrecht voor vaccinaties

Satire

AMSTERDAM - Nederlanders moeten het recht krijgen zich verplicht te laten inenten. Dit stelt VVD-senator Heleen Dupuis. 'Mensen die grondwettelijke bezwaren hebben tegen een overheid die inenten verplicht, hebben de mogelijkheid tot een vrijwillige vaccinatie', zegt Dupuis. 'Willen ze dit niet, bijvoorbeeld wegens gewetensbezwaren tegen vaccinatie, dan zullen ze verplicht worden ingeënt. Op die manier is iedereen tevreden.'


De SP is fel tegenstander van Dupuis' stelling en ziet meer in een rechtplicht. Tweede Kamerlid Renske Leijten: 'Ik zou het gewoon simpel houden. Met een rechtplicht heeft iedereen het recht om gevaccineerd te worden, je bent dan alleen verplicht om van dat recht gebruik te maken. Zo vervallen we niet tot een plichtsstaat. Zo is iedereen tevreden.'


Els Borst, oud-minister van Volksgezondheid, pleit voor een gematigder standpunt, met name vanwege de vele twijfelgevallen die zich zullen voordoen: 'De grens tussen plichtrecht en rechtplicht enerzijds en tussen grondrechtplicht en plichtgrondrecht anderzijds is de afgelopen decennia behoorlijk vervaagd. Dat heeft de zaak niet overzichtelijker gemaakt. Uiteindelijk is het dan ook aan de rechter of de plichter om de plichtgrondrechten en de grondrechtplichten tegen elkaar af te wegen, met het risico dat ze elkaar opheffen.'


Hoogleraar Flemmo te Gader van de Faculteit Plichtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht waarschuwt voor regelzucht: 'Dit soort discussies zie je wel vaker in het plichtrecht. Historisch gezien is Nederland altijd flexibel omgegaan met plichtgerechtigden en rechtplichtigen. Toch moet je rechten nooit van bovenaf opleggen. Plichten trouwens ook niet. Het is gewoon een heel moeilijke situatie.'


Of er ooit een sluitende wetgeving over deze kwestie zal komen is volgens Te Gader maar zeer de vraag. 'Vaccinatieartsen komen voor onoverkomelijke dilemma's te staan. Moeten zij vrijwillig een patiënt inenten of mogen zij dit verplicht doen?'

Meer over