Lezersbrieven

De seksistische maatschappij bedreigt 14-jarige meisjes

De ingezonden brieven van zaterdag 10 mei.

Joke Brasser naar aanleiding van de zaak-Savannah en de zaak-Romy: 'Alle 14-jarige meisjes in Nederland groeien op in een in wezen seksistische maatschappij.' Beeld Bas van der Schot / de Volkskrant
Joke Brasser naar aanleiding van de zaak-Savannah en de zaak-Romy: 'Alle 14-jarige meisjes in Nederland groeien op in een in wezen seksistische maatschappij.'Beeld Bas van der Schot / de Volkskrant

14-jarige meisjes

In de berichtgeving rondom de zaak-Savannah en de zaak-Romy is het belangrijk de grotere context niet uit het oog te verliezen. Alle 14-jarige meisjes in Nederland groeien op in een in wezen seksistische maatschappij, waarin het risico slachtoffer te worden van (seksueel) geweld een reële dreiging is. Fiets niet alleen naar huis. Kleed je gepast. Pas op met sociale media. Wees verstandig.

Nog voordat je je als jonge puber zelf weet te verhouden tot je ontluikende seksualiteit, word je geconfronteerd met opmerkingen en blikken van mannen (als het daarbij blijft). Zoals Rebecca Solnit in Men Explain Things to Me schrijft, is het belangrijk dit geweld tegen meisjes en vrouwen niet als incident te zien, maar te erkennen dat er een onderliggend patroon is.

Geweld is niet gebonden aan een religie, nationaliteit of sociale klasse, maar het is wel gendergerelateerd.

Joke Brasser, Bennekom

Hoezo verlies May?

De conservatieve partij van May heeft een toename van maar liefst 5,5 procent van de stemmen, net zoveel als Thatcher op haar top, en alleen minder zetels omdat én veel meer burgers zijn gaan stemmen én omdat 11 procent UKIP-stemmen van 2015 grotendeels naar Labour is gegaan. Overigens is Labour nu terug op het niveau van Blair op zijn top, samen hebben ze toch slechts zestien zetels meer.

Labour is ook niet bepaald EU-vriendelijk. De enige uitgesproken pro-EU-partijen hebben dik verloren, de Schotse SNP bijna 25 procent. Het normale tweepartijenstelsel is terug van weggeweest. Mark Rutte verloor ruim 25 procent aanhang in maart 2017, maar van een fiasco wordt niet gesproken, laat staan dat er enige reflectie is op dit resultaat.

Maarten Koning, Amsterdam

Premier May op weg naar Buckingham Palace, vrijdagmiddag. Beeld afp
Premier May op weg naar Buckingham Palace, vrijdagmiddag.Beeld afp

Huisjesmelker

Wat een slim plan van Marien de Langen van Stadgenoot. Woon je als oudere al twintig jaar in een grote woning en word je alleenstaand, dan moet je gedwongen naar een kleinere woning verhuizen. Kleiner en dús een lagere huur dan je relatief lage oude huur (twintigjarig huurcontract) en wonen in je vertrouwde buurt: die garantie kan hij helaas niet geven.

Natuurlijk gaat het hem niet om het wegwerken van de wachtlijst. Ouderen met een langdurig huurcontract betalen in de praktijk een lagere huur dan nu gevraagd kan worden. Daarom wil De Langen deze huurder kwijt. Aan de nieuwe kan hij een hogere 'marktconforme huur' vragen.

Liberalisering door de introductie van de WOZ in het woningwaarderingssysteem met relatief hoge waarden. Eenmaal geliberaliseerd levert de voormalige sociale huurwoning in de overspannen woningmarkt van Amsterdam een veelvoud op van de oorspronkelijke sociale huur.

Met het plan van De Langen gedraagt Stadgenoot zich als de eerste de beste huisjesmelker, die zo veel mogelijk financieel gewin uit zijn bezit wil halen.

Arno Bakker, Amsterdam

Openlijk homo

De nieuwe premier van Ierland, Leo Varadkar, is openlijk homoseksueel en van Aziatische komaf. Over de hele wereld wordt dit gevierd als een teken van de toegenomen tolerantie in Ierland en het Westen als geheel. Terwijl we deze mijlpaal in het emancipatieproces vieren, is het ook nodig om kritisch te blijven.

Het is denigrerend en improductief voor de homo-emancipatie om hem uitsluitend te definiëren als homoseksueel. En wie zich te snel verliest in identiteitspolitiek, is daardoor niet kritisch genoeg over zijn politieke opvattingen.

Zo is zijn partij tegen legale abortus en vormt daarmee een gevaar voor het zelfbeschikkingsrecht van Ierse vrouwen. Ook heeft hij een campagne gevoerd waarin bijstandsgerechtigden werden weggezet als fraudeurs, werkloze immigranten het land moeten verlaten en gedetineerden moeten betalen voor hun eten en onderdak.

Het is een overwinning voor lhbt'ers en minderheden, maar laten we tegelijkertijd protesteren tegen zijn alarmerende ideeën.

Jarne van der Poel, Bussum

Met de SUV

Huub Buijssen slaat de spijker op de kop als hij zegt dat wij als individu iets te makkelijk de schuld afschuiven als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Ook voorstanders van bijvoorbeeld zonnepanelen of elektrisch rijden geven blijk verstand te hebben van het klimaat of energievoorziening. Niemand heeft het over energievoorziening als enige oorzaak, het gaat om menselijk handelen.

Een simpele inleiding als het in 2006 verschenen Heat van George Monbiot, waarin de journalist op zoek gaat naar wat wel en niet zou werken om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken, zou voldoende moeten zijn om te helpen in de keuze 'goed/fout'. Of, in de woorden van Monbiot: 'Het klimaat gaat naar de bliksem door de goedbedoelende burger die zijn afval scheidt en zonnepanelen aanschaft, maar de kinderen naar school brengt in een SUV.'

Nico Hänschen, Tiel

Motorblok

Kunnen we stoppen met het malle begrip 'motorblok' voor de partijen VVD, CDA en D66? Met een motorblok is een auto nooit automatisch gaan rijden. Zonder brandstof geen werkend motorblok. Misschien moeten we anno 2017 meer denken aan elektrisch rijden en ontbreekt het deze partijen aan de juiste spanning om de elektriciteit in energie om te zetten.

Thomas Kamphuis, Den Haag

null Beeld Bas van der Schot / de Volkskrant
Beeld Bas van der Schot / de Volkskrant

En maar invallen

Zielig hoor, het lerarentekort in het basisonderwijs. Heel vervelend als je geen invaller kunt vinden voor een zwangere juf of zieke meester en een klas verdeeld moet worden of zelfs naar huis gestuurd. Maar hoe kan het dat ik een aantal juffen ken, zijinstromers, die vier jaar na hun afstuderen nog steeds geen vaste baan hebben in het onderwijs?

Vol enthousiasme begonnen zij aan de pabo, ze rondden hun studie af in de gestelde termijn en verrichtten ware kunststukjes om, in combinatie met gezin en baan, hun diploma te halen. De realiteit voor hen is nu dat ze wel opgeroepen worden voor een kort- of langdurende klus als invaller, maar niet in aanmerking komen voor de vacatures die op scholen ontstaan. Rond de zomervakantie worden de invallers uitgezwaaid om met de kerstvakantie weer opgeroepen te worden voor een invalbeurt.

Wanneer er zo met enthousiaste nieuwe leraren wordt omgegaan in het basisonderwijs, is er nog een veel grotere crisis nodig om werkelijk tot veranderingen te komen.

Mirjam Vermeij, Haarlem

Ga staken

Ik heb zelf mijn werkzame leven in het hbo doorgebracht en heb het altijd vreemd gevonden dat mensen in het basisonderwijs zoveel minder geld kregen. Ik had hun werk niet kunnen doen. Van mij mogen ze best wat meer staken.

Het is ook verbazingwekkend dat de politiek zich al twintig jaar intensief met het onderwijs bemoeit, met het volgende indrukwekkende resultaat: lerarentekort, te weinig bevoegde leraren, matige betaling, verlies van respect, scholen die op een miljard aan reserves zitten, mislukte onderwijsvernieuwingen.

De volgende vernieuwing komt er alweer aan. Onderwijs 2032. Dit plan munt uit door gebrek aan analyse en onderbouwing, en een zeer twijfelachtig draagvlak. Voor een cent op de eerste rang zitten is het streven geweest. De politiek toont in feite net zoveel minachting voor het onderwijs als voor Groningers.

Dat het Nederlands onderwijs nog zo goed is, is te danken aan al die mensen op de werkvloer die door de politiek in productiemedewerkers zijn veranderd dankzij de perverse outputfinanciering, bureaucratie en scorelijsten.

De politiek is al jaren niet wakker geschud. Dat moet kennelijk met harde hand gebeuren. Meer dan een uurtje staken dus.

Eef Eerdmans, Eindhoven

Respect

Leraar Albert Mark van Leeuwen beschrijft wat iedere leraar voelt. Er is te weinig tijd om ons werk goed te doen. Tegenover de lesuren staan veel te veel urenvretende bezigheden: vergaderingen, vakleerplannen opstellen, broodnodig geachte onderwijsvernieuwingen implementeren, evaluaties, schoolfeesten, pauzesurveillance, scholing, gesprekken met ouders, soms ook met hulpverleners, en de kinderen zelf. Om maar eens wat te noemen.

Een baan van 0,6 fte kan daardoor zomaar richting de 40 uur gaan. En als je een beetje wilt vasthouden aan de betaalde uren, dan is er de frustratie dat je nooit het werk af hebt.

In tegenstelling tot Van Leeuwen geloof ik dat het wél een goed idee is om de salarissen te verhogen, juist ook bij een parttimebaan met fulltime-uren. Dan krijg je redelijk betaald en wordt het minder frustrerend. Mogelijk ziet de regering dit wel, maar kiest ervoor niets te doen omdat er dan meer lesgevenden nodig zijn. Dat kost maar geld.

Marianne Fransen, docent biologie, CSG Kluiverboom, Groningen

Meer over