'De PvdA moet dit afwijzen'

De stem van de PvdA vanavond bepaalt of het euro-akkoord voldoende steun krijgt in de Kamer.

ROBERT GIEBELS

DEN HAAG - Stel, economen maken deel uit van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Welke keuze maken ze in het debat vanavond over het vorige week gesloten euro-akkoord? Vinden ze het pakket voorstellen zo slecht dat de PvdA en dus Nederland moet tegenstemmen? Omdat alle zeventien eurolanden met de plannen moeten instemmen, betekent een Nederlands 'nee' Slowaakse toestanden, dus minstens nieuwe Brusselse onderhandelingen. Of telt die verantwoordelijkheid het zwaarst en zeggen hoogleraren economie daarom 'ja' - desnoods met tegenzin?

Flip de Kam in het tv-programma Buitenhof:

'Ik durf te voorspellen dat er over een paar maanden weer allerlei papieren akkoorden uit de bus komen. De problemen worden almaar groter. Mijn idee is dat de Tweede Kamer de kans heeft te zeggen: Nederland accepteert dit niet. Dit akkoord bevat geen nooduitgang en daarom moet de PvdA het verwerpen.'

Rick van der Ploeg, hoogleraar in Oxford:

'Praktisch gezien kan de PvdA niet anders dan de voorstellen te steunen. Het is tenslotte crisis. Het huis staat in de fik. Er moet onmiddellijk geblust worden. Dat wil niet zeggen dat het goede voorstellen zijn. Vooral over de manier waarop het noodfonds voor probleemlanden is opgezet, maak ik me grote zorgen. De uitvoering van plannen is in Europa meestal waardeloos. Daarover moet de PvdA garanties vragen: dat plannen worden nageleefd. Dat het IMF erbij wordt geroepen, is geen structurele oplossing. Dan gooit Europa zijn problemen over de schutting.'

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar in Amsterdam:

'Het IMF is juist de oplossing, laat Europa de zaak aan hen overlaten. Er is geweldig veel incompetentie in Brussel. Terwijl het IMF in een maand een oplossing kan hebben opgetuigd. Dat moet de PvdA-fractie eisen vandaag. Ze moeten zich niet laten chanteren om hiermee in te stemmen. Ze moeten niet akkoord gaan met het akkoord, want er zitten te veel fouten in. Neem alleen dat noodfonds, die bazooka. Dat is kiezersbedrog, want je kunt niet uit het niets geld toveren. Als je er een hefboom op zet, neemt misschien wel de slagkracht toe, maar ook het risico. En dat komt bij de belastingbetaler terecht.'

Roel Beetsma, hoogleraar Amsterdam:

'De PvdA moet hier niet mee akkoord gaan. Het euro-akkoord geeft weinig reden tot optimisme. Wat Griekenland en de Griekse economie betreft, vallen verdere tegenvallers niet uit te sluiten. En de vergroting van het noodfonds is gebaseerd op wishful thinking. Namelijk dat als het fonds groot genoeg is, dat er dan geen gebruik van hoeft worden gemaakt. Het noodfonds neemt de grootste bron van zorg, Italië, ook niet weg. Griekenland is te redden, maar dat is heel duur. Italië redden als het in dezelfde situatie komt als Griekenland, dat is volstrekt onmogelijk. Rutte's idee voor een sterke eurocommissaris voor begrotingen verdwijnt in de prullenbak van vage bewoordingen. Nederland moet wel aan die commissaris vasthouden. Op zijn minst moet de PvdA om heldere uitleg vragen over diens wettelijk vast te leggen bevoegdheden.'

Arnoud Boot vandaag in een opinieartikel in de Volkskrant:

'De conclusie kan niet anders zijn dan dat het akkoord onder de maat is, en spoedig weer tot nader crisisberaad zal leiden. Vervolgens moet de conclusie zijn dat de risico's voor Nederland in het akkoord zoals het er nu ligt onacceptabel groot zijn. (...) Het parlement zal van zich moeten laten horen en zijn oordeel moet zijn: 'Neen, tenzij...''

Opinie & Debat pagina 28

undefined

Meer over