GrafiekenCoronacijfers

De piek van de tweede coronagolf is gepasseerd: drie grafieken

Na de daling van het aantal gemelde besmettingen is ook het aantal bezette bedden in het ziekenhuis iets aan het afnemen. Alle cijfers wijzen erop dat de tweede golf voorbij de piek is. De volgende vraag is hoe snel het virus weer enigszins onder controle is. Een analyse aan de hand van drie grafieken.

In april werd evenementenhal MECC in Maastricht gebruikt om coronapatiënten op te vangen.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Piek besmettingen is gepasseerd

De piek van de tweede golf aan covid-besmettingen is duidelijk bereikt. Al enkele dagen is het aantal nieuwe ­besmettingen in Nederland aan het dalen. Vrijdag steeg het aantal besmettingen weer even, maar op weekbasis blijft er duidelijk sprake van een trendbreuk. In vergelijking met vorige week vrijdag is het aantal besmettingen met 18 procent afgenomen naar 56.356 besmettingen per week. Vorige week steeg het aantal besmettingen juist nog met 16 procent.

De daling van afgelopen week is zichtbaar in alle leeftijdscategoriën. Bij de twintigers neemt het aantal gemelde besmettingen het snelst af, maar in deze groep waren de cijfers ook het hoogst de afgelopen weken. Voor de problemen in de zorg is het vooral belangrijk dat de besmettingen bij mensen boven de 60 jaar snel afneemt. De nieuwe maatregelen die woensdag zijn ingevoerd, kunnen dat versnellen, maar de daling van afgelopen week is nog het gevolg van de maatregelen van 14 oktober, toen onder meer de horeca werd gesloten.

Bijna alle regio’s verbeteren

Het noorden van Nederland liet als eerste een daling van het aantal besmettingen zijn, en deze trendbreuk is ­gestaag aan het uitbreiden naar de zuidelijke delen van Nederland. Momenteel zijn er nog twee van de 25 veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen de afgelopen week nog hoger lag dan de week daarvoor. In Limburg-Noord is een kleine stijging te zien en Zeeland telt 20 procent meer besmettingen dan een week eerder. Alleen in Rotterdam-Rijnmond is het aantal besmettingen per 100 duizend inwoners per week nog boven de 500.

De meeste regio’s (19 van de 25) zitten nog wel boven de 250 meldingen per 100 duizend inwoners per week, waarboven het risiconiveau ‘zeer ernstig’ geldt. Het aantal besmettingen per dag moet dus nog flink dalen om de druk op het ziekenhuis substantieel te verlagen. Minister Rutte suggereerde dinsdag dat de invoering van een avondklok of sluiting van middelbare scholen nodig kan zijn in regio’s waar het aantal besmettingen te hoog bleef. Aangezien er deze week bijna overal sprake is van dalingen – ook in Rotterdam – is de invoering van deze maatregelen minder waarschijnlijk ­geworden.

Bezetting ziekenhuis ook omlaag

Al drie dagen is de bezetting met covid-patiënten in de ziekenhuizen aan het dalen. Er worden nog steeds zo’n 300 nieuwe patiënten per dag opgenomen, maar de laatste dagen verlaten er per dag gemiddeld meer patiënten het ziekenhuis dan er opgenomen worden, waardoor het aantal bezette bedden per saldo daalt. De meeste van deze patiënten zijn voldoende hersteld om naar huis te gaan, een aantal overlijdt in het ziekenhuis.

In drie dagen daalde het aantal bezette bedden op de verpleegafdelingen van 2.044 naar 1.842 bedden. Op de intensive care daalt het aantal patiënten ook, maar iets minder snel, van 609 bezette bedden op dinsdag naar 603 op vrijdag.

Er worden dagelijks nog wel tientallen patiënten verplaatst naar een andere regio om de drukte te spreiden. De afgelopen week zijn er 256 patiënten verplaatst, in de eerste coronagolf waren dat er geen enkele week meer dan 245. Vooral vanuit de regio Zuid-West-Nederland, waar Rotterdam onder valt, worden veel patiënten verplaatst. Het noorden vangt de meeste patiënten van buiten de regio op.

Meer over