De oude mannen

WAT was Ruud Koole vooral opgevallen aan de kandidatenlijst van Leefbaar Nederland?..

'Jammer genoeg staan er vooral blanke mannen op van middelbare leeftijd en weinig vrouwen en allochtonen.'

Ik ken gedenkwaardiger antwoorden, maar waarschijnlijk hebben ze bij de Partij van de Arbeid afgesproken dat de voorzitter nooit markanter uit de hoek mag komen dan de politiek leider.

Dat van de allochtonen lag natuurlijk voor de hand. Misschien hebben ze zich wel bij honderden aangemeld, maar Fortuyn hoefde hun namen maar te lezen of hun formulier ging de prullenmand in.

Vrouwen had hij trouwens graag willen hebben, maar Corry Brokken en Catherine Keyl waren te druk.

Bleven alleen blanke mannen over, en daar had Koole een punt bij: waarom zijn ze zo oud.

Een seksbaas van 63, een roomse raté van heel ver terug in de vorige eeuw, een vrachtwagenchauffeur die tegen z'n pensioen loopt, een voetbalgeleerde die net aan z'n AOW is begonnen, en als het aan de lijsttrekker had gelegen liefst ook nog een voormalig judokampioen van de lichting '34.

Geen kwaad woord over ouden van dagen, maar had Jan Nagel uit de omroepwereld niet ook een paar jongelui kunnen recruteren?

Mogelijk heeft hij, als krasse zestiger, het contact met de jeugd een beetje verloren. Maar er komt vermoedelijk bij dat jonge mensen nog te weinig onvrede hebben opgespaard om op het Binnenhof metterdaad verhaal te halen.

Bij de vijftigplussers staat het ongenoegen tot aan de lippen.

Seksbaas Jan Bik: 'De legalisering van de prostitutie van anderhalf jaar geleden had vernietigende gevolgen voor onze bedrijfstak. De illegale meisjes lopen nu rond op tippelzones, en wij kunnen geen kant meer uit.'

Vrachtrijder-liedjeszanger Wijngaard: 'Er ligt hier een stukje weg van 800 meter, en daar staan tien flitspalen op!'

Ex-verkeersminister Westerterp: 'Ik wil me er voor inzetten dat de paarse kilometerheffing van tafel gaat, net als de uitbreiding van de Europese Unie.'

Officier van justitie Teeven (de broekenman in het gezelschap, maar de partij heeft helaas nog geen jongerenafdeling): 'Justitie wordt verwaarloosd. Het wordt hoog tijd om minder te praten en meer resultaten te boeken.'

Er was veel verzwegen leed onder ouderen, en dat komt er nu allemaal uit.

Behalve aan Ruud Koole had de Volkskrant gisteren aan nog een paar mensen om een reactie gevraagd.

'Ik zie in Leefbaar Nederland een regeringspartner voor de VVD', zei Hans Wiegel, als om het weldenkend deel der natie vast te waarschuwen.

En voorzitter Nagel zelf had een heel aandoenlijk antwoord.

'Wat een grenzeloze minachting het woord tweederangs in de mond te nemen als je het hebt over de capaciteiten van Kraay sr. en Henk Wijngaard! Kraay sr is voor de sportwereld van zeer grote betekenis geweest, en wij mogen ons gelukkig prijzen dat iemand als hij zich inzet voor Leefbaar Nederland.'

Toen ik dat las, en de prominente aanstaande parlementariërs op een rijtje in de krant zag staan, moest ik even aan Huizinga denken.

'Volksvertegenwoordigers', schreef die een jaar of zestig geleden, 'stamden voor het overgrote deel uit een zekere elite, of zij nu gebaseerd was op rijkdom, geboorte of intellect. Het is in zekere zin de bijmenging van een element aristocratie, wat de democratie bestaanbaar maakt, aangezien zij zonder dit gehalte gevaar loopt te stranden op de onbeschaafdheid der massa's.'

'Hoe durf je 't te zeggen', zou een moderne democraat als Hans Kraay sr hem verontwaardigd hebben tegengeworpen. 'De kiezer heeft altijd gelijk.'

Dat is waar.

Maar soms is het op die manier goed misgegaan.

Meer over