Commentaar

De NVWA improviseerde erop los en dat roept vele vragen op

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit improviseert erop los.

Hans Wansink
Codenummers werden door de NVWA gepubliceerd zodat de consumenten de besmette eieren konden opsporen Beeld anp
Codenummers werden door de NVWA gepubliceerd zodat de consumenten de besmette eieren konden opsporenBeeld anp

Het onderzoek dat de regering laat instellen naar de affaire met de vergiftigde eieren is bepaald niet overbodig. Zowel wat betreft de communicatie als wat betreft het onderzoek naar de herkomst van het verboden chemische schoonmaakmiddel fipronil improviseerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erop los. Dat roept vele vragen op.

In de eerste plaats blijft onduidelijk in hoeverre consumenten gevaar hebben gelopen. In tegenstelling tot België, waar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) expliciet verklaarde dat bij geen van de onderzochte Belgische bedrijven zoveel fipronil in eieren en kippen is aangetroffen dat de volksgezondheid gevaar liep, sloeg de NVWA groot alarm. Hoe is dat verschil in beoordeling te verklaren?

Codenummers werden door de NVWA gepubliceerd zodat de consumenten de besmette eieren konden opsporen. Dat was op zichzelf een goed idee, maar doordat het onderzoek met horten en stoten verliep, kwamen er steeds meer codenummers bij.

De uitspraak van de vicevoorzitter van de NVWA eerder deze week dat Nederlanders tot dit weekend beter helemaal geen eieren konden eten, heeft de pluimveesector onnodig veel schade berokkend. Aan 80 procent van de eieren mankeerde immers niets.

Intussen roept het jarenlang voortwoekeren van het schandaal met fipronil de vraag op hoe accuraat de NVWA de pluimveesector in de gaten houdt. De betrokkenen wisten dat het jonge bedrijf Chickfriend wel iets extra's in zijn schoonmaakmiddel moest stoppen om zulke spectaculaire resultaten te kunnen boeken. Dat de bloedluis in plaats van twee maanden vier keer zo lang wegbleef, was te mooi om zuivere koffie te zijn. Dat wisten de ondernemers in de pluimvee donders goed.

De pluimveesector, die nu moord en brand roept en de Belgische aanpak van 'niks aan de hand' aan Nederland ten voorbeeld stelt, gaat dus zeker niet vrijuit. Een strafrechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre leverancier Chickfriend en de betrokken bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Voor alle betrokkenen is het nu zaak zo snel mogelijk het vertrouwen in de eieren, de kippen en de bedrijfstak te herstellen. De NVWA zal zich in elk geval van paniekzaaierij moeten onthouden.

Meer over