nieuws

De naam nrc.next verdwijnt: hoe de dwarse ochtendkrant zijn eigen geluid verloor

De ochtendkrant van NRC heet niet langer nrc.next. Het is het definitieve einde van een dwars dagblad dat ooit het doel had een jong publiek te bereiken en eigenzinnige journalistiek te bedrijven.

Het hoofdkwartier van NRC in Amsterdam.  Beeld ANP
Het hoofdkwartier van NRC in Amsterdam.Beeld ANP

Na een vliegende start in 2006, met op het hoogtepunt een papieren oplage van meer dan 75 duizend stuks in 2011, begon de oplage van nrc.next in te zakken. In de jaren die volgden zou nrc.next zijn eigen geluid volledig kwijtraken. Tegenwoordig is het verschil tussen Next en het ‘gewone’ NRC Handelsblad, dat in de middag verschijnt, niet meer te zien, aldus NRC zelf.

Tijd dus om van de aparte namen af te stappen. Vanaf nu maakt de krant alles – dagbladen, podcasts, de website – onder dezelfde NRC-vlag, al behoudt de middageditie het onderschrift ‘Handelsblad’. Ook de logo’s worden hetzelfde. Inhoudelijk verandert er niets, benadrukt de krant. Die inhoudelijke veranderingen hebben bij nrc.next de afgelopen jaren namelijk al plaatsgevonden.

In een advertentie in de krant maakt NRC de aanpassing bekend. Beeld NRC
In een advertentie in de krant maakt NRC de aanpassing bekend.Beeld NRC

Een van de oprichters is toenmalig NRC-journalist Hans Nijenhuis, nu hoofdredacteur van het AD. Om jonge, hoogopgeleide lezers aan te spreken maakt hij een vlotter geschreven krant met minder formele koppen en veel beeld. Nieuws krijgt minder ruimte, dat zou de jonge doelgroep online al wel oppikken, duiding wordt des te belangrijker.

Eigen koers

Onder leiding van Rob Wijnberg, hoofdredacteur vanaf 2010, gaat de krant steeds meer een eigen koers varen. Nieuws wordt nog minder belangrijk dan het al was, duiding en trendverhalen krijgen nog meer de overhand. Grote nieuwsgebeurtenissen negeert de krant soms zelfs bewust. Zo stond er op Prinsjesdag 2012 een Australische asielzoeker op de voorpagina, in plaats van de koets of een troon.

Die koers zal leiden tot een botsing met toenmalig NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Hij vindt Next niet actueel genoeg. Uiteindelijk moet Wijnberg van hem in 2012 vertrekken, waarna die een eigen journalistiek platform opricht: De Correspondent. Een daling van de oplage is dan al ingezet, maar na het vertrek van Wijnberg raakt die in vrije val.

Er blijft ruimte voor journalistieke experimenten: als de Volkskrant in 2015 een reconstructie schrijft over de slechte oplagecijfers van nrc.next, plaatst de krant die integraal zelf. ‘Jullie stellen vragen die onze lezers ook hebben. Als ik ze zelf ga beantwoorden zeggen ze: ja dáág, zoek het even uit. Als jullie het doen, is het veel spannender’, aldus Nijenhuis, dan de hoofdredacteur, in het desbetreffende artikel.

Toch verliest nrc.next stukje bij beetje zijn eigen gezicht. In 2016 worden nrc.next en middagblad NRC Handelsblad min of meer dezelfde krant, met dezelfde opmaak en dezelfde katernen. Er zijn dan ook geen aparte redacties meer. De naam nrc.next blijft alleen behouden voor de continuïteit, aldus Vandermeersch. Nu ook de naam verdwijnt is de samensmelting compleet.

Meer over