De muis die brult

Aan Jim Janssen van Raay gaan we nog veel plezier beleven. Zondag was het LPF-Kamerlid in Buitenhof om met zijn PvdA-collega Frans Timmermans te discussiëren over de uitbreiding van de Europese Unie....

Janssen van Raay hees zonder aarzelen de stormbal. 'We zijn Panama niet', riep hij verontwaardigd uit. 'We zullen ons gewapenderhand verdedigen!' Wellicht moet de NAVO te hulp worden geroepen tegen de Amerikaanse bedreiging, meende hij.

Interviewer Peter van Ingen drong niet verder aan, maar ik kreeg de indruk dat de voormalige militaire ruiter zich ook nog wel had willen uitspreken voor een pre-emptive strike tegen de VS. In gedachten zag ik hem, gelijk Peter Sellers in The Mouse That Roared, met helm en geweer aan boord van een oude schuit koers zetten richting New York.

Opmerkelijke rolverdeling: vroeger zou links het meeste misbaar maken, maar nu was het Timmermans die relativerende woorden sprak. Het wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat baarde uiteraard ook hem 'ernstige zorgen', vooral vanwege de kennelijke minachting voor een lidstaat van de NAVO en voor de internationale rechtsorde. Maar aangezien het realiteitsgehalte van een gewapend treffen hem niet bijster groot leek, wilde hij daarover liever niet speculeren.

Iemand die zich ook wars toonde van speculaties en trouwens van enigerlei uitspraak die haar wellicht meer dan een millimeter van de partijgelederen zou kunnen verwijderen, was Maria van der Hoeven, in Buitenhof opgevoerd als de meest invloedrijke vrouw van het CDA. Goedmoedigheid was troef, maar intussen kwam er geen onvertogen woord over haar lippen. Niet over inhoudelijke kwesties ('U vraagt me nu iets waarover Jan Peter Balken ende de komende week gaat onderhandelen') en niet over haar animo voor een ministerschap, want dat is iets 'wat jouw partij samen met jou wil'.

Van Ingen werd er een beetje moedeloos van. 'U bent zo voorzichtig', verzuchtte hij. Ook meende hij een neiging tot 'vrouwelijke gedienstigheid' te bespeuren. De redactie van Buitenhof kan zich echter beter afvragen of het, zekere in deze fase van de formatie, enige zin heeft om zo'n brave loyalist naar de studio te laten komen.

Zaterdagavond zag ik in NOVA een verslag van de partijraad van het CDA, dat ook al bol stond van de zalvende teksten waarmee je nog vele kanten op kunt. Balkenende: 'Wij christen-democraten doen het voor de Ander.'

Je kijkt ernaar en je denkt: is dit nu de politieke vernieuwing waarvan de kiezer droomt?

Meer over