'De Molukse vrijheidsdrang is nog steeds springlevend'

John Wattilete..

AMSTERDAM John Wattilete die dit najaar Frans Tutuhatunewa opvolgt als president van de Molukse regering in ballingschap, vindt dat de bevolking van de Molukken zich opnieuw moet uitspreken over haar toekomstideaal. Als blijkt dat bewoners van de eilandengroep de voorkeur geven aan een mate van autonomie boven volledig zelfbestuur, verandert de regering haar koers.

Het is voor het eerst dat het RMS-bewind het onvoorwaardelijk streven naar een zelfstandige Molukse staat loslaat. Sinds 1966 maakt de Molukse regering zich vanuit Nederland hard voor herstel van de Republik Maluku Selatan (RMS).

Vanwaar de koerswijziging?

‘Het is alweer bijna zestig jaar geleden dat de onafhankelijke republiek is uitgeroepen. Het is belangrijk om te onderzoeken of dat onafhankelijkheidsstreven nog steeds past bij de werkelijkheid van vandaag. En die werkelijkheid betreft in de eerste plaats de mensen op de Molukken zelf; naar hen moeten we luisteren.

‘Of de Indonesische regering daar ook toe bereid is, lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Voorstanders van de Molukse republiek worden stelselmatig onderdrukt. Het aantal politieke gevangenen is nog nooit zo hoog geweest, er zitten nu zeker 90 mensen vast.’

Leeft de RMS nog onder Molukkers in Nederland?

‘Het is waar dat de betrokkenheid vanuit Nederland is afgenomen. De eerste Molukkers in Nederland waren dagelijks met de RMS bezig. Molukkers van de derde en vierde generatie zijn meer gericht op het opbouwen van hun leven in Nederland.

‘We hopen dan ook dat mensen weer wakker worden en meer oog krijgen voor het welzijn van de Molukkers daar. 60 procent leeft onder de armoedegrens, daar moet wat aan gebeuren.’

Hoe ziet u de verre toekomst?

‘De voorkeur blijft uitgaan naar een onafhankelijke staat. Maar je moet ook kijken naar de haalbaarheid. De ontwikkelingen de laatste jaren in bijvoorbeeld Atjeh tonen dat meer autonomie onder Indonesisch bestuur mogelijk is.

‘Indonesië kan de vrijheidsdrang niet langer blijven negeren. De RMS, die ze al die tijd met wortel en tak wilden uitroeien, is nog springlevend. In een democratie moet dat gehoord worden.’

Meer over