Opinie

'De maatschappij is lui, niet de student'

De maatschappij maakt nauwelijks gebruik van de (actieve) studenten die er in Nederland zijn. De kennis van studenten wordt veel te weinig ingezet bij projecten waar dat goed bij zou kunnen. Dat betoogt Eline Peters, voorzitter van de ASVA studentenunie.

OPINIE - Eline Peters
Eerstejaarsstudenten hebben plaatsgenomen op de trappen van het Academiegebouw in Groningen, tijdens de KEI-week. Beeld
Eerstejaarsstudenten hebben plaatsgenomen op de trappen van het Academiegebouw in Groningen, tijdens de KEI-week.

In zijn opiniestuk betoogt Leon van Wijk dat de actieve student iemand is die veel zuipt en niet studeert. Bestuurders van studentenorganisaties zouden slechts van borrel naar borrel gaan. De reacties onder zijn artikel spreken boekdelen. Deze mening is kort door de bocht, verbitterd en eenzijdig. Helaas heeft deze student blijkbaar slechts de borrels van studentenorganisaties bezocht en is hij niet geïnteresseerd in de vele overige activiteiten. Debatten, symposia, om de tafel met bestuurders, demonstraties, studiereizen. Daar heeft Van Wijk schijnbaar nog nooit van gehoord.

Hoewel er nog legio andere voorbeelden zijn die zijn argumenten kunnen weerleggen, is de vraag waarom deze opinie onder velen heerst wat mij betreft interessanter. Hoe komt het dat zoveel mensen het idee hebben dat studenten zuipen en lui zijn? Na een (door actieve studenten georganiseerd) debat wierp iemand de vraag op: is het niet de maatschappij die lui is door niets van studenten te vragen? Hier zit zeker een kern van waarheid in, en het artikel van van Wijk is hier een sprekend voorbeeld van.

Geen flauw benul
Als zelfs sommige studenten al geen flauw benul hebben van datgene wat actieve studenten uitvoeren, dan zal helaas een nog veel groter deel van de maatschappij dat ook niet weten. Zij trekken wellicht hun conclusies na het lezen van een opinieartikel zoals dat van Van Wijk en kijken niet verder dan hun neus lang is. Studenten worden vaak over een kam geschoren en worden dus onterecht gezien als lui en onverschillig. Precies dat imago heeft het ministerie van OCW gebruikt voor het invoeren van de langstudeerboete. Deze redenering zou je echter ook om kunnen draaien; juist een deel van de maatschappij is te lui is om zich daadwerkelijk te verdiepen in datgene wat (actieve) studenten doen.

Nog belangrijker is dat de maatschappij ook nauwelijks gebruik maakt van de (actieve) studenten die er in Nederland zijn. De kennis van studenten wordt veel te weinig ingezet bij projecten waar dat goed bij zou kunnen. Van Wijk schijnt het geluk te hebben als journalist te worden ingeschakeld, maar vaker worden zelfs de redacties van universiteits- of hogeschoolbladen bemand door betaalde, allang afgestudeerde medewerkers. Een studievereniging van de opleiding kunstgeschiedenis kan interessante tours door een museum verzorgen. Actieve planologie-studenten kunnen worden ingeschakeld om een debat te organiseren over het upgraden van een buitenwijk in Amsterdam. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken, maar de maatschappij is vaak te lui om de verbinding met deze actieve studenten daadwerkelijk aan te gaan. Als dat meer zou gebeuren, zou er ook een beter en evenwichtiger beeld ontstaan van wat de actieve student kan en doet.

In Amsterdam organiseren alle actieve studenten in de eerste week van april de WAS: Week van de Actieve Student. In die week willen zij laten zien wat ze eigenlijk allemaal doen en hoe hun kennis en netwerk maatschappelijk zouden kunnen worden gebruikt. Het is die week bijvoorbeeld mogelijk om mee te lopen in het museum, te discussiëren bij een debat of te leren hoe je een app maakt. Op die manier hopen deze actieve studenten dat de maatschappij een beter en veelzijdiger beeld krijgt van actieve studenten. Ik nodig iedereen - en in het bijzonder Van Wijk - van harte uit een kijkje te komen nemen.

Eline Peters is voorzitter van de ASVA studentenunie, de centrale belangenbehartiger van de Amsterdamse student.

Meer over