De lezersbrieven van 30 oktober: Wat wil je nou, Stedelijk museum?

De ingezonden lezersbrieven van maandag 30 oktober.

Redactie
Het Stedelijk Museum in Amsterdam Beeld anp
Het Stedelijk Museum in AmsterdamBeeld anp

Brief van de dag: Wat wil je nou, Stedelijk museum?

Het Stedelijk Museum heeft de weg naar een stralende toekomst nog niet gevonden. Sinds de heropening in 2012 heeft het twee artistieke en twee zakelijke directeuren versleten en een aantal stafleden zien vertrekken.

De voorzitter van de raad van toezicht en de Amsterdamse wethouder van Cultuur zijn zojuist minister geworden. Er is een ervaren interim-zakelijk directeur benoemd (V, 26 oktober) en het tentoonstellingsprogramma ligt vast, dus voorlopig zal de buitenwacht weinig merken van het malheur. Er is onderzoek aangekondigd naar mogelijke bestuurlijke en arbeidsrechtelijke gebreken in de afgelopen periode. Heel nuttig allemaal. Maar waar blijft de visie?

Voordat er weer een nieuwe artistieke directeur wordt geparachuteerd, zou het verstandig zijn om een pauze in te lassen waarin de betrokkenen (de gemeente Amsterdam, de raad van toezicht, de museumstaf, eventueel met deskundigheid van buiten) een duidelijk standpunt gaan bepalen: wat voor soort museum wil men eigenlijk: een soort kunsthal, een actualiteitencentrum of een museum voor moderne kunst dat historische diepgang betracht?

Wat de beeldende kunst betreft is onze hoofdstad provinciaals geworden. De kunst van vóór 1960-'70 wordt in aankoop- en tentoonstellingsbeleid vrijwel genegeerd, en dat al gedurende langere tijd.

Dit is een goed moment om met het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum eindelijk eens tot afspraken te komen over de afbakening van de periode die men wil bestrijken, zoals dat normaal is in Londen, Parijs en andere grote Europese steden.

Dat zou kunnen leiden tot uitruil van collectiedelen (in bruikleen) tussen Rijk en gemeente Amsterdam.

Er is werk aan de winkel!

Carel Blotkamp, Utrecht

Buma solt met democratie

Het interview met Sybrand Buma (Ten eerste, 28 oktober) over het voorgenomen referendum over de sleepwet leert ons een paar dingen. Zijn mening dat de uitslag van een mogelijk referendum bij voorbaat terzijde moet worden gelegd, voedt het cynisme van burgers over de politiek. En dat wilde Buma in zijn HJ Schoo-lezing toch juist gaan bestrijden?

Verder gold nog niet zo lang geleden bij het CDA het adagium: We run this country. Kennelijk is aan dat standpunt van het CDA, ondanks jaren in de oppositie, nog niets veranderd.

Het intrekken van een referendumwet heeft overigens ooit in de voormalige DDR plaatsgehad. Nederland gaat zich met de voorgenomen intrekking van die wet dus in dubieus gezelschap begeven; ook in de DDR was men immers niet gediend van meningen van burgers.

Een referendum is volgens Buma een rest uit het verleden. Mij lijkt hetzelfde opgaan voor de arrogante regentenmentaliteit waarvan hij in het interview getuigt.

Het is te hopen dat er binnenkort twee referenda komen in dit land. Een over de sleepwet en een over het onzalige antidemocratische plan om de referendumwet in te trekken, waarbij burgers worden gereduceerd tot onmondig stemvee dat eens in de vier jaar een vakje rood mag kleuren. Wie zo met burgers omgaat, moet niet verbaasd raken dat het cynisme over de politiek steeds verder groeit.

Bert Schriever, Den Haag

Logica van Buma

Buma wil zich niets aantrekken van de uitslag van het referendum over de sleepwet. Reden: de regering gaat de referendumwet toch afschaffen.

Ik roep de Nederlandse bevolking op om vanaf vandaag 1,5 procent minder loonbelasting te betalen. Reden: de regering wil de loonbelasting gaan verlagen. Is ook nog niet geregeld, maar volgens de logica van Buma kan het meteen ingaan.

Rob Koomen, Enschede

Sybrand Buma tijdens een bespreking met zijn achterban over de uitkomst van de formatie Beeld anp
Sybrand Buma tijdens een bespreking met zijn achterban over de uitkomst van de formatieBeeld anp

Wij regenten

Citaat: 'Ik zie niet goed hoe we de uitslag moeten overnemen, terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen', redeneert Buma'. Oftewel in gewoon Nederlands: 'Wij, regenten, hebben besloten dat de sleepwet doorgaat, en jullie, het volk, kunnen doodvallen'. Echt wat je noemt een Democratisch Appèl.

Thomas de Boer, Groningen

Misselijkmakend

Dat multitalent Charlotte Mutsaers nu met een roman over haar excentrieke broer komt, is nieuws en dus voldoende reden voor een interview. (Magazine, 28 oktober). Die roman zullen we op literaire merites beoordelen. Morele oordelen horen geen rol te spelen. Het is immers een roman en de schrijver mag naar hartelust fabuleren. Sommige schrijvers fabuleren ook in interviews. Het is te hopen dat Charlotte Mutsaers dat ook in dit interview doet. Want als ze echt de complete pornoverzameling inclusief de kinderporno voor 5.000 euro heeft verkocht aan een handelaar, vind ik dat niet slim maar misselijkmakend.

Ankie Uitentuis, Assen

Werkelijke antwoord

In 'Onze gids deze week' geeft Thé Tjong-Khing zijn meningen over een verscheidenheid aan onderwerpen (Sir Edmund, 28 oktober). Hoogtepunt is natuurlijk wanneer zijn vrouw vanuit de keuken roept 'ja, denk daar maar eens over na'. Dat zou vaker moeten gebeuren: dat de partner (m/v) uit een aanpalend vertrek het werkelijke antwoord op de vragen geeft. Daar kan geen meesterinterviewer tegenop.

Hendrik-jan Stalknecht, Amsterdam

Meer over