De Leeuw blokkeert biografie

Na zeven jaar onderzoek is Thea Derks klaar met de biografie van Reinbert de Leeuw. De musicus weigert haar toestemming te geven voor publicatie.

NELL WESTERLAKEN

AMSTERDAM - Musicus Reinbert de Leeuw, wiens 75ste verjaardag deze maand met tal van evenementen wordt gevierd, houdt de publicatie tegen van zijn biografie. Het boek van muziekjournaliste Thea Derks zou deze maand verschijnen bij De Bezige Bij. Derks werkte sinds 2007 aan de biografie.

De schrijfster bevestigt per mail dat 'De Leeuw helaas zijn autorisatie heeft geweigerd, waarop de uitgever heeft besloten het boek niet uit te geven'. Ze wil niet nader ingaan op de zaak. Volgens Leonoor Broeder, hoofdredacteur non-fictie van De Bezige Bij, zijn De Leeuw en Derks overeengekomen dat het boek slechts zou verschijnen als De Leeuw akkoord zou gaan. 'Deze autorisatie is niet gegeven. De uitgeverij staat hierbuiten.'

Reinbert de Leeuw zegt in een korte telefonische reactie 'gegronde redenen' te hebben de biografie tegen te houden. Hij wil niet ingaan op de aard van zijn bezwaren. Hij erkent dat biografe Derks toegang heeft gekregen tot zijn persoonlijke archief waarin ook voor hem minder welgevallige documenten zouden zitten, hoewel hij daar geen problemen mee zegt te hebben. Wel meent de musicus te weinig betrokken te zijn geweest bij de inhoud van het boek. 'Maar verder wil ik geen commentaar geven. Ik wil geen beschadigende opmerkingen maken.'

Hij zei niet te weten of er nog mogelijkheden zijn alsnog tot overeenstemming te komen met de auteur. De Leeuw en Derks zijn momenteel niet in gesprek.

De veelvuldig gelauwerde Reinbert de Leeuw verwierf als pianist, dirigent en componist van modern-klassieke muziek aanzien tot ver over de Nederlandse grens. Ook speelde hij een belangrijke rol bij nieuwe uitvoeringen van bestaande klassieke muziek.

Muziekpubliciste Thea Derks is gespecialiseerd in nieuwe muziek en werkt onder meer voor Radio 4. Het is niet duidelijk of de controverse gaat over persoonlijke of professionele aspecten uit het leven van De Leeuw. In 2007 kreeg Derks subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten voor een vooronderzoek naar de biografie. De projectomschrijving luidt: 'Reinbert de Leeuw is de éminence grise van de eigentijdse muziek in Nederland. Hij is pianist, componist, dirigent, bestuurder, kunstpaus en docent.'

De Leeuw wordt verder omschreven als 'een man rond wie de nodige controverses zijn geweest, die zou bepalen wie er in de muziek wel of niet aan de bak komt en die veel vijanden heeft gemaakt. Maar ook de man dankzij wiens niet aflatende enthousiasme voor de moderne muziek het muziekleven er in Nederland aanzienlijk kleurrijker uitziet dan voorheen.'

Over zijn beweerde rol als kunstpaus zei De Leeuw onlangs tegen de Volkskrant: 'Ik heb een bestuurlijk leven gehad; ik ben onder meer voorzitter geweest van de Amsterdamse Kunstraad, ik heb in het Fonds voor de Scheppende Toonkunst gezeten, maar ik heb in die tijd absoluut geprobeerd naar eer en geweten een scheiding te maken tussen mijn uitvoerende en bestuurlijke functies.'

De controverse over de biografie komt aan het licht net voor het verjaardagsconcert van De Leeuw morgenavond in Amsterdam, en een speciaal Reinbert Festival in Den Haag, dit weekend. Behalve de 75ste verjaardag viert de musicus ook zijn 50-jarig jubileum als docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Vrijdag in V: Reinbert de Leeuw over zijn loopbaan.

Meer over