DE KOELKAST ZIT VOL, MAAR DAT IS HET WEL

Het paar verzorgt van 1600 euro per maand twee kinderen...

Nee, ze zijn niet zielig. En ja, ze komen heus wel rond. Toch hebbenMarcel en Riecky uit Lelystad volgens het CBS en het Sociaal en CultureelPlanbureau maar nét iets meer dan een een 'laag inkomen'. Wie inclusiefkinderbijslag voor twee kinderen maandelijks uitkomt onder of op 1600 euronetto, valt binnen die grens.

Ruim 650 duizend Nederlanders behoren tot dezelfde categorie. Marcel(35) en Riecky (37) voelen zich dan ook geen uitzondering in hunrijtjeshuurwoning; met hond in de mand, kerstboom in de hoek en Bløf inde stereo.

'Hier zit een trotse ouder', zegt hij. 'Wij zijn niet arm', benadruktzij. 'De vaste lasten kunnen worden betaald en de koelkast zit vol. Maarinderdaad: daar houdt het meestal wel mee op'.

Een laag inkomen moet je letterlijk nemen, zeggen ze. Het basispakketis betaalbaar maar voor luxe of sparen is geen geld. Het nieuwe bed kondenze kopen dankzij een schenking van haar ouders. De tweedehands auto die zenodig hadden voor Marcel's werk werd betaald door oma. Sinterklaas was eenleuk kliederfeest met in vla verstopte surprises - maar zonder durekadootjes.

Soms komen de ouders langs met vlees of zelf verbouwde groente. 'Datzijn écht extraatjes', zegt Riecky. 'Voor dat geld gaan we danbijvoorbeeld naar het zwembad.' Een beginnende puber in huis maakt het somsmoeilijk: drie euro zakgeld voor een 13-jarige is misschien niet veel. Maarmeestal voelt Marcel trots.

'Laatst was ik met mijn dochter in de supermarkt en ik zei: we hebbenvijftien euro en daar moeten we suiker, pakjes drinken en eten voor tweedagen van kopen. Daar maken we dan een sport van. Ik vind het geen schandedat we de kinderen prijsbewust moeten opvoeden.'

Zes jaar geleden was hij chauffeur bij de gemeentereiniging in Nijmegen.Toen ze vanwege sloop moesten verhuizen, besloten ze een nieuwe levenskans te wagen. 'Riecky vroeg: wat zou je nou écht willen? Dat was werken opSchiphol. Binnen een paar maanden kon ik beginnen als tankwagenchauffeurmet een contract voor een jaar.'

Ze verhuisden naar Lelystad en Riecky bleef voor de kinderen zorgen,zolang ze niet naar school gingen. Dat lijkt tegenwoordig niet meer temogen, vindt ze. 'Maar men klaagt óók over hangjongeren en met duremobieltjes verwende kinderen met een sleutel om hun nek. Dan moet je zelfeen keuze maken.'

Die keuze kostte geld - méér dan ze konden vermoeden. Na een jaarbleek Schiphol ineens minder tankwagenchauffeurs nodig te hebben en kwamMarcel in een draaimolen van tijdelijke contracten en werkloosheid. 'Toenik voor de derde keer in de WW zat, had ik het gehad. Wéér achter in derij staan en wéér je hand ophouden, vreselijk.'

Nu studeert hij voor schuldhulpverlener en werkt zij alstandartsassistente. Ondanks de witte jas is dat een laagbetaald beroep: 839euro voor 24 uur per week. Maar de ironie wil dat - sinds Marcel geenwerkloosheidsuitkering meer krijgt - hun inkomen zo omlaag is getuimeld datde verzorgingsstaat in werking trad.

Plotseling hebben ze wél recht op 230 euro huursubsidie, 50 eurokwijtschelding gemeentebelasting én 42 euro tegemoetkoming schoolkostenper maand. 'Eerst denk je: wow! Maar je houdt er niks van over', zegtRiecky. 'Toch voelt het vreemd. Waar je normaal zwaar voor ploetert, wordtje nu in de schoot geworpen. Zelf denk ik niet zo, maar ik begrijp mensendie zeggen: waar zou ik me nog druk om maken?'

Meer over