'De kinderen weten nu wie Juliana was'

Ella Prins, directrice van de Julianaschool in Bilthoven..

Onze leerlingen koppelden de naam van hun school nooit aan een persoon, maar nu weet iedereen dat we vernoemd zijn naar de moeder van koningin Beatrix.

We hebben de uitvaart gevolgd op een scherm in de gymzaal. De jongsten toonden vooral interesse in de koetsen en paarden. De bovenbouwers waren meer onder de indruk van de kerk, de bloemen en de grafkelder. Karina uit groep 8 wist precies te vertellen wie er in die kelder liggen. Dat had ze uit haar hoofd geleerd.

In de hal hadden we een condoleanceregister nagemaakt, zoals de kinderen dat kennen van televisie. Na afloop van de dienst hebben we het boek naar paleis Soestdijk gebracht. Daar was het heel stil.

Meer over